نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، دانشکده علوم فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، واکنش‌های خط ساحلی به وسیله دو روش رده‌بندی سواحل شامل روش‌های هانسن و هایس در استان هرمزگان میان بندر لنگه تا گاوبندی بررسی شده است. برای بررسی این دو روش، ابتدا نوع نیروهای هیدرودینامیکی حاکم بر سواحل این منطقه شناسایی و سپس متغیرهای مؤثر در آنها اندازه‌گیری شده است. سواحل این استان طبق روش هایس در حوالی بندر تحونه، حوالی گرزه، میان گرزه و چیرویه، میان بندر چارک و گرزه و حوالی مقام به‌طور سالانه کشند چیره (با اثر ضعیف) و در دماغه بستانه، بندر چیرویه و حوالی مقدان نوع ساحل انرژی ترکیبی (با اثر کشند چیره) شناسایی  شده‌اند. اما از دیدگاه و روش رده‌بندی هانسن در همه این ایستگاه‌ها، ساحل از نوع موج- کشند است.

کلیدواژه‌ها