نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

2 استادیار، سازمان نقشه‌برداری کشور، تهران، ایران

3 کارشناسی، سازمان نقشه‌برداری کشور، تهران، ایران

چکیده

در ساعات 16:53:16 و 17:04:35 روز 21مردادماه 1391 دو زمین‌لرزه با بزرگای 1/6 و 6 در مقیاس امواج پیکری استان آذربایجان شرقی را لرزاند که در آن شهرستان‌های ورزقان، اهر و هریس کانون بیشترین خسارات بودند. ژرفای هر دو زمین‌لرزه در حدود 10 کیلومتر و مرکز این رویدادها به‌ترتیب در مختصات 55/38 درجه عرض شمالی و 87/ 46 درجه طول جغرافیایی و 58/38 درجه عرض جغرافیایی و 78/46 طول جغرافیایی است. در این پژوهش با استفاده از ایستگاه‌های‌ دایمیGPS واقع در محدوده گسل اهر- ورزقان برای میزان جابه‎جایی حین لرزه روی این ایستگاه‌ها، سری زمانی‌ها در یک بازه 52 روزه تعیین شد و نتایج حاصله از تحلیل اولیه داده‌های ایستگاه دایمی GPS پس از زمین‌لرزه، به‌خوبی جابه‎جایی حین لرزه را به میزان 5/0 تا 2 سانتی‌متر  روی مؤلفه مسطحاتی ایستگاه‌ها نشان می‌دهد و تغییرات ارتفاعی محسوسی در تحلیل این داده‌ها مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها