نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم پایه،‌ دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده علوم پایه،‌ دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

بطری‌های پلاستیکی و تایر‌های فرسوده وسایل نقلیه از عمده‌ترین زباله‌های امروزی جامعه بشری هستند که معضلات زیست‌محیطی فراوانی را به وجود ‌آورده‌اند. استفاده از این مواد ضایعاتی در مسلح کردن مصالح خاکی می‌تواند به کاهش مشکلات زیست محیطی ناشی از آنها بیانجامد. از سوی دیگر، امروزه مسلح کردن خاک‌های سست با ضایعات پلاستیکی مختلف به عنوان راهکارهای جدیدی برای تسلیح کردن مصالح در نظر گرفته می‍‍‍‌‌شود. زمانی که خرده‌های پلاستیک پت و فیبر لاستیک در درصد‌های مختلف به خاک اضافه می‌شوند ویژگی‌های تراکمی، پارامتر‌های مقاومت برشی و نسبت باربری را تغییر می‌دهند که در مورد خرده‌های پت، این افزایش در تمام ویژگی‌های مهندسی خاک ماسه‌ای آشکار است ولی در مورد فیبر چنین روند منظمی صادق نیست و حضور فیبر لاستیک فرسوده بر روی برخی از ویژگی‌های مهندسی خاک اثر منفی می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها