نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

4 کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند، ایران

چکیده

فرایند شکست هیدرولیک معمولاً در تولید مخازن نفت و گاز طبیعی به عنوان عامل افزایش تولید چاه و گسترش زمان تولید مخزن مورد استفاده قرار می‌گیرد. میزان تولید مخازن نفت و گاز که به ‌روش هیدرولیکی شکسته یا شکاف‌دار می‌شوند، به‌طور مستقیم به‌گسترش شکستگی و چگونگی ارتباط دیواره چاه با شکستگی بستگی دارد. برخی از تشکیلات و سازندهای سنگی شامل سامانه‌هایی با شکستگی طبیعی هستند که بعدها می‌توانند تولید یک چاه را افزایش دهند. این موضوع خاطر نشان می‌کند که ایجاد شکستگی‌های هیدرولیک می‌تواند یک چنین شکستگی‌های طبیعی را افزایش دهد. برای انجام شبیه‌سازی در این نوشتار ابتدا یک منطقه فرضی به‌همراه سازند بهره‌ده و لایه‌های دربرگیرنده آن تعریف و سپس به‌کمک روش اجزای مرزی کار شبیه‌سازی اجرا شد. نتایج  نشان دادند  که ایجاد صحیح شکستگی به افزایش تولید و راندمان بهره‌وری خواهد افزود. بدیهی است این روش برای داده‌های واقعی نیز به آسانی قابل کاربرد است. 

کلیدواژه‌ها