نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‎شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

4 دکترا، بخش ژئوفیزیک مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

چکیده

مطالعات زمین شناسی و ژئوفیزیکی برای شناسایی و اکتشاف منابع هیدروکربنی زیرزمینی هزینه‌های زیادی در پی داشته و علاوه بر این با عدم قطعیت هایی نیز همراهند. از این رو محققین درگیر در این صنعت تلاش دارند با بهبود روشهای موجود و یافتن روشهای نوین، هزینه‌ و عدم‌قطعیت اکتشافات هیدروکربنی را کاهش و سرعت و سهولت آنرا افزایش دهند. در این راستا طی سالهای اخیر (بعد از 2003) بر امکان‌سنجی استفاده از خردلرزه‌ها جهت شناسایی و مطالعه مخازن هیدروکربنی تمرکز شده است. اساس این مطالعات بر مشاهده قله‌ در دامنه خردلرزه‌ها در محدوده فرکانسی 1 تا 6 هرتز استوار است که به خردلرزه‌های هیدروکربنی مشهور شده‌اند. برخی از محققین این خردلرزه‌های مشاهده شده را به مخازن هیدروکربنی مرتبط دانسته و از آن به عنوان ابزاری سودمند جهت شناسایی مخازن یاد کرده و این روش اکتشافی جدید را تحت عنوان تکنولوژی HyMas معرفی می‌کنند. در مقابل برخی دیگر این خردلرزه‌ها را به سایر منابع مانند نوفه‌های صنعتی مربوط می‌دانند. با توجه به نفت خیر بودن ایران، آشنایی محققین و مهندسین ایرانی با روشهای نوین اکتشاف ضروری می‌نماید. با این وجود بررسی‌ها نشان داده است که در این خصوص مطالعه‌ای در داخل کشور انجام نشده و در سطح جهانی نیز نوشتاری مدون که آخرین یافته‌ها و بحث‌های مرتبط با این موضوع را به صورت جامع ارائه نماید، در دسترس نیست. از این رو در این مقاله سعی شده است کلیه مطالعات مربوط به این موضوع مرور شده و بصورت دسته بندی شده در اختیار محققین قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها