نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، پژوهشکده زلزله‌شناسی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترا، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، پژوهشکده زلزله‌شناسی، تهران، ایران

چکیده

پیچ‌خوردگیVشکل رشته‌کوه‌های البرز در جنوبی‌ترین نقطه خود به شهر گرمسار در 100 کیلومتری جنوب خاور تهران می‌رسد. با نصب و راه‌اندازی شبکه لرزه‌نگاری محلی موقت، و ثبت خرد‌زمین‌لرزه‌های ناحیه گرمسار با کیفیت و دقت بالا، و استفاده از زمین‌لرزه‌های محلی ثبت شده در شبکه لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران (IRSC) ، به تفسیر لرزه‌خیزی و لرزه‌زمین‌ساخت گستره گرمسار پرداخته شد. نتایج مطالعه صورت گرفته نشان می‌دهد که بخش‌های مرکزی و باختری گسل گرمسار، لرزه‌خیزی نسبتاً زیادی دارند و سه سازوکار کانونی به دست آمده در بخش مرکزی گسل، حرکات فشاری این بخش از گسل را آشکار نموده است. لرزه‌خیزی ناچیزی روی گسل‌های ایونکی و پیشوا مشاهده شد. همچنین تنها سازوکار کانونی حل شده در تپه‌های شمالی گسل گرمسار، سازوکار نرمال را در این بخش نشان می‌دهد که به تخلیه کرنش بین دو گسل فشاری گرمسار و سرخه نسبت داده می‌شود.  بیشتر سازوکارهای کانونی به‌دست آمده در منطقه، در دو دسته فشاری و امتدادلغز جای می‌گیرند که روندهای محورP با آزیموت 10 تا 35 درجه برای آنها چیره هستند. محورP با روند شمال باختر-جنوب خاور در موقعیت گسل سرخه، با روند محورP سایر سازوکارهای کانونی (شمال شمال خاور-جنوب جنوب باختر) همخوان نیست و به چرخش ساختارها در این بخش از ناحیه، همان‌طور که مطالعاتGPS اخیر نشان داده است، دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها