نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، مرکز شیراز، شیراز، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، مرکز شیراز، شیراز، ایران

چکیده

توالی رسوبی معادل سازند بهرام در برش گریک (خاور زرند) بر پایه مطالعه کنودونت‌ها به دیرینگی فرازنین میانی تا فامنین پیشین است.  28 گونه و زیرگونه در این پژوهش شناسایی شده که بر پایه توزیع عمودی آنها هفت زیست زون زیر قابل تشخیص است: Older than Upper hassi Zone, Upper hassi – jamieae zones, ?Lower rhenana Zone, Upper rhenana – linguiformis zones, Lower triangularis, Middle triangularis - Lower crepida zones, Middle – Upper crepida zones. .گونه‌های شاخص کنودونت به دست آمده از  بایوستروم موجود در قاعده این برش، سن فرازنین میانی (Upper hassi – jamieae zones) را ثابت می‌کند. توالی بررسی شده در برش گریک از نظر زیای کنودونتی، سنگ‌چینه‌نگاری و سنی با دیگر برش‌های سازند بهرام در نواحی کرمان، طبس و اصفهان قابل قیاس است و در مجموع، یک محیط کم‌ژرفای رسوبی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها