نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد‌یار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد‌یار، پژوهشکده ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین اثرات زمین‌لرزه 31 خرداد 1369 منجیل (7/7M=)، ایجاد و تحریک زمین‌لغزش‌های بی‌شمار در مناطق زلزله‌زده بوده است. بررسی و تحلیل این زمین‌لغزش‌ها در محدوده متأثر از این زلزله در شناخت مناطق مستعد زمین‌لغزش، در زمین‌لرزه‌های آینده اهمیت بالایی دارد. در این مطالعه با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو محدوده‌ای شامل چهارگوش‌های چلکاسر و چهار محل (منطقه‌ای در نزدیکی رومرکز زمین‌لرزه منجیل) به مساحت 30/309 کیلومتر مربع، مورد بررسی احتمالاتی برای پیش‌بینی زمین‌لغزش‌های ناشی از زمین‌لرزه قرارگرفته است. مقایسه پهنه‌های با خطر  بالا در نقشه احتمالاتی به‌دست آمده با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو، با زمین‌لغزش‌های ناشی از زمین‌لرزه  منجیل در محدوده مورد مطالعه همپوشانی قابل ملاحظه‌ای نشان می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها