نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد‌یار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 دانشیار، سازمان زمین‌شناسی ایلی‏نوی، دانشگاه ایلی‏نوی، ایالت ایلی‏نوی، امریکا

3 دبیر، دبیرستان فرزانگان1، سنندج، ایران

چکیده

پیشروی دریای کامبرین میانی- اردوویسین آغازین به ساختن توالی پیشرونده سازند میلا (بخش‏های 1 تا 3) در کوه‏های البرز انجامیده است. این توالی با ناپیوستگی همشیب در میان واحد کوارتزیت بالایی سازند لالون و بخش 4 سازند میلا جای دارد. بخش‏های 1 تا 3 از سنگ‏های کربناتی و آواری ساخته شده‏اند و دربردارنده رخساره‏های وابسته به پهنه کشندی تا دریای باز هستند. نهشته‏های یاد شده در حوضه گسترده رمپ در حاشیه واگرای شمال گندوانا ساخته شده‏اند. این نهشته‏ها دربردارنده 6 سکانس رده سوم وابسته به ساک 2،  به سن کامبرین میانی- کامبرین پسین پایینی هستند. بودن سکانس‌های همسان در جاهای دیگر دنیا (عمان، چین و امریکای شمالی) بیانگر پدید آمدن آنها ناشی از تغییرات جهانی سطح نسبی دریاها است.

کلیدواژه‌ها