نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

4 کارشناسی ارشد، شرکت سهامی آب منطقه‎ای، اصفهان، ایران

چکیده

سنگ‌های پریدوتیتی لردگرم بخشی از کمپلکس‎های الترابازیک در جنوب خاور ایران هستند. این سنگ‌ها بیشتر  شامل هارزبورژیت، دونیت، لرزولیت، و مقادیر کمی لیستونیت و منیزیت‎های ثانویه هستند. مطالعات تفصیلی میکروپروب روی کروم‎اسپینل‎های موجود در پریدوتیت‎ها مقادیر بسیار بالای Mg#(51.2-65.63) وCr#(39.9-64.0)  و مقادیر  پایین TiO2 (میانگین 05/0 درصد وزنی) را نشان می‌دهند. مقدار Fe3+# در کروم‏اسپینل‎های موجود در پریدوتیت‎ها بسیار پایین (02/0< درصد وزنی) ا ست که نشان‎دهنده تبلور در شرایط فوگاسیته پایین اکسیژن است. همچنین ترکیب الیوین‎ها از نوع فورستریت (Fo 90.97-92.63)، ارتوپیروکسن‌ها از نوع انستاتیت، کلینوپیروکسن‎ها از نوع دیوپسید و اسپینل‎ها از نوع آلومینیم کروم‎دار هستند. ترموبارومتری کانی‌های کلینوپیروکسن و ارتوپیروکسن، دمای تعادل دوباره پریدوتیت‎ها را 60±1100 درجه سانتی‎گراد در فشار 26 کیلوبار نشان می‎دهد. نمودارهای جدا کننده محیط زمین‎ساختی برای دونیت‎ها محیط ابرفرورانشی از نوع پیش کمان و برای هارزبورژیت‎ها و لرزولیت‎ها ویژگی‎های پریدوتیت‎های آبیسال را نشان می‎دهند.

کلیدواژه‌ها