نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‎شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 گروه زمین‎شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 گروه زمین‎شناسی دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران.

چکیده

منطقه سیاهکل (15 کیلومتری جنوب باختر لاهیجان)، در بخش جنوب خاوری برگه زمین­شناسی 1:100000 رشت واقع است. با توجه به نمونه­های ژئوشیمیایی که در این برگه برداشت شد، غلظت برخی عناصر مانند منگنز، کبالت، نیکل و سرب بالاتر از حد استاندارد بود و وقتی غلظت این عناصر افزایش  می­یابد، عوارض و آلودگی‎های زیست محیطی ایجاد می­کند. مثلاً می­تواند منجر به ایجاد ناهنجاری­هایی در گیاهان شود (کم شدن قطر ریشه و ساقه، کوتاه شدن قد و یا تغییر در رنگ برگ و ساقه گیاهان و درختان) که در واقع نشانه­هایی از مسمومیت گیاه هستند. از بیماری­های ناشی از آلودگی­های زیست‎محیطی در انسان­ می­توان به حساسیت­های پوستی و تنفسی و حتی سرطان اشاره کرد. در بررسی­های برگه 1:50000 سیاهکل و نقشه­های تهیه شده، در برخی مناطق از جمله حوالی روستای پایین­گوابر، جیرگوابر، زرکوتی بالا و پایین، بعضی عناصر مانند منگنز، کبالت، نیکل و سرب دارای غلظت بالاتر از حد استاندارد توصیه شده توسط سازمان­های بین­المللی هستند که پیشنهاد می­شود مورد بررسی­های دقیق­تری قرار گیرند.
 

کلیدواژه‌ها

ارزانی، ن.، 1382- خاکشناسی، چاپ اول، انتشارات پیام نور، تهران، 151 صفحه.
بابازاده، و.، 1383- کانسارهای معدنی فلزی و غیرفلزی، ترجمه قدیرزاده، ا. و عاصم اصل، ر.، چاپ اول، ناشر مترجم، تبریز، 535 صفحه.
بوجاری، م.، گودرزی، ف.، 1379- بررسی اثر جایگزینی آب چاه منگنز بر تعدادی از شاخصهای بیوشیمیایی کارگران معدن منگنز، سومین همایش کشوری بهداشت محیط (10 تا 12 بهمن)، کتاب مجموعه مقالات، جلد دوم، صفحات 19-29.
پژمان، ل.، 1384- شناخت و پیدایش کانسارها و منابع معدنی از دیدگاه و مبانی ژئوشیمیایی، چاپ اول، نشر مهرگل، تهران، 442 صفحه.
حاجعلیلو، ب. و وثوق، ب.، 1388- زمینشناسی پزشکی، انتشارات دانشگاه پیام­نور، تهران، 255 صفحه.
شهاب­پور، ج.، 1384- زمینشناسی اقتصادی، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، 543 صفحه.
عباسنژاد، ا.، 1384- خاک­شناسی (برای زمین­شناسان)، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، 535 صفحه.
غضبان، ف.، 1381- زمینشناسی زیستمحیطی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 416 صفحه.
زائری، خ.، و مر، ف.، 1382- عناصر زمین، چاپ اول، (ترجمه کتاب کاکس، ا. پ.) انتشارات دانشگاه شیراز، 414 صفحه.
 
 
References
Atabey, E., 2005- Medical geology, Tmmob geology muhendisler odasi publisher, Anakara,194p
Bowman, Ch., Bobrowsky, P. & Selinus, O., 2003- Medical Geology, New relevance in the earth science, Vol 26, No 4, pp 270-278
Vernadsky, V., 1924- Geochemistry, published in Russia.
Yusta, I., Velasco, F. & Herrero, J. M.,1998- Anomaly Threshold Estimation and Data Normalization using E.D.A  statistics (Application to Lithogeochemical exploration in lower Cretaceous Zn-Pb carbonate hosted deposits), Applied geochemistry, Vol 13.