نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

منطقه شانق در بخش مرکزی پهنه سنندج - سیرجان و در 28 کیلومتری جنوب خاور دلیجان قرار دارد. واحد‌های سنگی رخنمون یافته در منطقه شامل مجموعه‌ای از سنگ‌های رسوبی کربناتی، ماسه‌سنگی و سیلتی، رسوبی- آتش فشانی (آندزیتی تا پیروکلاستیک‌های توف آندزیتی) هستند که توده‌های پلوتونیکی در امتداد شمال‌خاور- جنوب‌باختر و شمال‌باختر- جنوب‌خاور در آنها نفوذ کرده است. سن واحدهای آذرین به ائوسن تا پس از میوسن نسبت داده می‌شود. واحدهای سنگی تحت تأثیر زون‌های گسلی، پهنه‌های برشی، سیستم‌های رگه‌ای، استوک ورک و دایک‌ها است. کانی‌زایی توسط زون‌های برشی، گسل‌ها و دگرسانی کنترل می‌شود. سنگ‌های میزبان (مونزونیت، کوارتز مونزونیت، آندزیت، دیوریت) تحت تأثیر دگرسانی‌های متفاوت، با شدت‌های مختلف قرار گرفته‌اند که مهم‌ترین آنها سریسیتی، کائولینیتی، کربناتی و سیلیسی است. کانی‌سازی ماده معدنی بسیار ساده بوده و شامل پیریت، کالکوپیریت، اکسید‌ها و هیدرواکسیدهای آهن است. بر اساس بررسی‌های میکروسکوپی نوری، طلا به صورت آزاد چه درون باطله و چه در حاشیه کانی‌های سولفیدی دیده نشد اما در اکتشافات ژئوشیمیائی سنگی طلا در نمونه‌ها اندازه‌گیری شد.که بیشترین مقدار طلا ppb 2760 و میانگین آن ppb 81  است. نتایج بررسی‌های انجام شده و مقایسه  ویژگی‌های منطقه شانق با کانسارهای نوع اپی‌ترمال حاکی از آن است که منطقه شانق از نظر ویژگی‌های زمین‌شناسی و کانی‌زایی بیشترین شباهت را  با کانسارهای نوع اپی‌ترمال دارد.

کلیدواژه‌ها

اشرف پور، ا.، 1387- ویژگی‌های ژئوشیمیایی،کانی‌شناسی و دگرسانی محدوده طلای ارغش، پایان‌نامه دکتری، زمین‌شناسی افتصادی، دانشگاه شهید بهشتی.
حسنی پاک، ع.، 1378- اکتشافات ذخایر طلا، انتشارات دانشگاه تهران،609 .
سخدری، م.، 1388- ژئوشیمی، کانی‌زایی و دگرسانی سنگ‌های آذرین منطقه شانق ، دلیجان، دوازد همین گردهمایی انجمن علوم‌زمین ، اهواز.
کوهستانی، ح.، راستاد، ا.، رشیدنژادعمران، ن. و محجل، م.، 1385- کانی‌زایی طلا در پهنه‌های برشی شکل‌پذیر و شکنای کانسار چاه باغ، فصلنامه علمی - پژوهشی، وزارت صنایع و معادن و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
یزدی، م.، 1381- روش‌های مرسوم در اکتشافات ژئوشیمیایی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 180.
References
Chapman, R. J. & Mortensen, J. K., 2006- Application of microchemical characterization of placer gold grains to exploration for Epithermal gold mineralization in regions of poor exposure, p 26
Thiersch P. C., Williams-Jones, A. E. & Clark, J. R., 2004- Shasta Au-Ag deposit, Toodoggone District, British Columbia, Canada,  p44 -57
Camprubi, A., Gonzalez-artida, E. & Iriondo, A., 2006- Mineralizing fluids of the shallow epithermal Au-Ag deposits of the El Barqeno district, Jalisco, Mexico, Journal of  geochemical Exploration  39-44
Carlile, J. C., Davey, G. R., Kadir, I., Langmead, R. P. & Rafferty ,W. J., 1991- Discovery and exploration of the Gosowong epithermal gold deposit, Halmahera, Indonesia , p207