نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، تهران، ایران

2 سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش بررسی‌های خواص سنجی از دیدگاه فرآوری بر روی نمونه‌های فسفات رسوبی منطقه دلیر بررسی شد. بر اساس بررسی‌های کانی‌شناسی کانی فسفاتی موجود در کانسنگ از نوع کانی‌های رسوبی و کلوفان (13/28%) است و کلسیت (53/43%)، کوارتز (49/24%) و دولومیت (65/4%) عمده کانی‌های باطله هستند. عمده‌ترین ترکیبات کانسنگ P2O5 (9/11%)، CaO (36/36%)، SiO2 (49/24%) و MgO (01/1%) هستند. پلت‌های آپاتیت دارای میان‌بارهای با ابعاد حدود 70- 15 میکرون کوارتز و کلسیت بوده و میزان این میان‌بارها نیز قابل توجه است. بافت کانی‌شناسی نیز بسیار پیچیده است. درجه آزادی بر اساس بررسی‌های میکروسکوپی و غرق و شناورسازی حدود 140 میکرون به دست آمد. حدود 2/8% از کل فسفات در بخش نرمه‌گیری خردایش اتلاف شد. مدت زمان بهینه برای رسیدن به درجه آزادی تقریباً زمان 10 دقیقه و 30 ثانیه حاصل شد. میزان مواد آلی (ارگانیکی) که بر اساس روش حرارتی به دست آمد، حدود (66/1%) است بررسی‌های میکروسکوپ الکترونی نیز وجود میان‌بارها و مواد آلی را نشان داد. اختلاف وزن مخصوص کانی فسفاتی با باطله‌ها پایین است. با توجه به مسائل بیان شده، پیش‌بینی می‌شود که تنها به روش فلوتاسیون بتوان کانی‌ فسفاتی را از کانی‌های کربناتی و سیلیکاتی جدا نمود.
 

کلیدواژه‌ها

 
کتابنگاری
نمدمالیان، ع. و ملک زاده، ل.، 1363- گزارش اکتشافی کانسار دلیر (بررسی‌های نیمه تفضیلی)، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور- طرح اکتشافات فسفات.
امینی، ا.، عبداللهی، ه. و شمسی، پ.،  1386- بررسی امکان پرعیار سازی فسفات موندون-گروه کانه آرایی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 
References
Abouzeid, A. M., 2008- Physical and thermal treatment of phosphate ores an overview, Int. J. Miner. Process 85, VOL. 59–84,
Emigh, D. C., 2007- Phosphate Rock, Industrial Minerals and Rocks”, 7th Edition,
Hikmet, S., 2002- Enhancing flotation recovery phosphate ores using nonionic surfactants, Doctor of  Philosophy thesis in mineral processing,  department of energy –and geo environmental engineering, The Pennsylvania state university.
Mobbs, P. M., Wallace, G. J., Wilburn, D. R., Yager, T. S., 2007- The Mineral Industries of the Middle East, U. S. Geological Survey, Minerals Yearbook.