نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

محدوده معدنی شهرستن در پیرانشهر، بیشترین تولید کننده سنگ‌های نمای نوع گرانیتی در ایران است. در این محدوده حدود 25 معدن فعال وجود دارد. جنس بیشتر سنگ‌های نفوذی از نوع سینیت، مونزونیت، گابرو و گرانیت است، که در منطقه وسیعی رخنمون دارند. از نظر ترکیب شیمیایی، سنگ اصلی منطقه، آلکالی سینیت است. تنوع بافتی و ترکیب سنگ‌ها، همراه  با تغییرات شدید رنگ در فواصل اندک، همراه درزه‌ها، گسل‌ها و روراندگی در پیرامون این سنگ‌ها که تا حد زیادی نیز دگرگون و تکتونیزه شده‌اند، مشکلات فراوانی را در مرحله بهره‌برداری فراهم می‌آورند. بررسی نمودارهای گل‌سرخی با سیستم‌های درزه آماری در معادن سنگ‌های تزئینی این منطقه با هدف کاهش هزینه‌ها و انتخاب روش بهینه استخراج،  در این معادن انجام گرفته است. نتیجه بررسی نشان می‌دهد که با توجه به روند کلی چین‌خوردگی‌ها در امتداد شمال‌باختر- جنوب خاور، برای کاهش ضایعات و افزایش راندمان کار باید سینه کار‌های بخش مرکزی (حوالی شهرستن، حجران و قلات) در راستای شمالی- جنوبی و در بخش شمال باختری (قلات، سیوگده و کانی نبتیان) در امتداد شمال باختری- جنوب خاوری و در منطقه پانه سر و خاور شهرستن در راستای شمال خاوری- جنوب باختری باشند.

کلیدواژه‌ها

 

کتابنگاری
شرکت الماس گرانیت، 1374- گزارش پایان اکتشاف معدن سینیت شهرستن شماره 3 پیرانشهر، سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان غربی.
شرکت طاووس گرانیت، 1375- گزارش پایان اکتشاف معدن سینیت هرمه شماره 2 پیرانشهر، سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان غربی.
شرکت معدنی کاوه، 1377- گزارش پایان اکتشاف معدن سینیت هرمه شماره 3 پیرانشهر، سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان غربی.
علیپور، ص.، 1382- گزارش طرح اکتشافی چگونگی کاهش هزینه در اکتشاف معادن سنگ تزئینی در استان آذربایجان غربی، منطقه پیرانشهر، سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان غربی.
مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، 1381-  گزارش طرح اکتشافی بررسی استخراج سنگ‌های تزئینی در منطقه پیرانشهر با تکیه بر عوامل زیست‌محیطی و توسعه پایدار.
نبوی، م.ح.، 1355- دیباچه‌ای بر زمین‌شناسی ایران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
References
Eftekharnezhad, J., 1975- Brief history and structural development of Azarbaijan. Geol. Survey of Iran. International Report. 8 pp.
Gorden,G., 2003- Morphometric analysis and tectonic interpretation of digital terrain data, A case study, Earth Surface  Processes and Landforms, 28, 807-822
Stocklin, J., 1968- Structural history and tectonics of Iran: A review, Am. Ass.petrol. Geol.Bull.52,1229-1258