نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران، ایران.

2 شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، اهواز، ایران.

3 شرکت مهندسی قدس نیرو، تهران، ایران.

چکیده

زمین‌لغزش‌ها همه ساله خسارات جانی و مالی فراوانی را در سراسر جهان برجای می‌گذارند، به منظور جلوگیری از خسارات و خطرات ناشی از لغزش می‌بایست علل رویداد آن را شناخت و این شناخت فقط با بررسی کامل وضعیت زمین­شناسی منطقه و مطالعه لغزش‌های پیشین اعم از جهانی و محلی امکان‌پذیر است. در این تحقیق، علاوه بر تعیین ویژگی‌های سنگ‌شناسی، زمین‌شناسی، ریخت‌شناسی و زمین‌ساختی ناحیه اطراف سد، عوامل تأثیرگذار در وقوع زمین لغزش‌های منطقه بررسی شده است. به‌طور کلی در تکیه‌گاه‌ها علت وقوع زمین‌لغزش‌ها را می‌توان وجود سنگ‌شناسی سست، ناپیوستگی‌های متعدد و شیب توپوگرافی بالا دانست. در حالی که زمین‌لغزش‌های اطراف دریاچه علاوه بر عوامل یاد شده، متأثر از افزایش فشار آب منفذی و تغییر تراز سطح آب دریاچه سد است. در پایان نیز نقش و اهمیت این پدیده برای سد و منطقه تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها

پور کرمانی، م.، آرین، م.، 1377- لرزه‌خیزی ایران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
توکلی، ب.، 1375- مبانی زمین­شناسی مهندسی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
خسرو تهرانی، خ.، 1375- زمین‌شناسی ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
درویش زاده، ع.، 1370- زمین­شناسی ایران، انتشارات نشر دانش.
رضایی، ع.، 1385-گزارش رانش زمین دریاچه سد لتیان، وزارت صنایع و معادن، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، پایگاه ملی داده‌های علوم زمین کشور.
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1376- نقشه زمین‌شناسی لشکرک، مقیاس 100000/1.
سازمان مدیریت منابع آب، 1380-گزارش زمین­شناسی مهندسی و مکانیک سنگ، طرح علاج بخشی سد لتیان، تکیه­گاه ریزشی جناح راست سد اصلی و سد تنظیمی.
سازمان مدیریت منابع آب ایران،  1379- طرح علاج بخشی نشست جاده لتیان- کلان، مطالعات مرحله اول، گزارش فنی.
فاطمی عقدا، م.، رضایی، پ.، نوری زاده، م.،  1383- زمین­شناسی مهندسی از دیدگاه محیطی، ترجمه کتاب پری راهن، انتشارات دانشگاه هرمزگان، جلد اول.
کمک پناه، ع.، منتظرالقائم، س.، چدنی، ج.، 1371- پهنه‌بندی زمین لغزه در ایران، زمین لغزه و مروری بر زمین­لغزه­های ایران، جلد اول، پژوهشگاه زلزله و مهندسی زلزله.
 مهرپویا، پ.، 1371- بررسی اجمالی ژئودینامیک دامنه­ای دره جاجرود (از لشکرک تا شمشک) ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد.
نبوی، م. ح.، 1355- دیباچه­ای بر زمین­شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین­شناسی کشور.
 
 
 
References
Berberian, M., 1967- Contibution to the seismotectonic map of Iran (PeII), Geol Surv.of Iran, Report No. 39,156 P.
Hock, E. & Bray, J., 1981- Rock Slope Engineering, The Institution of Mining and Metallurgy, London, Third edition.
Royster, D. L., 1973- Highland landslide problems along the Cumberland Plateau in Tennessee, Assoc. Eng. Geol. Bull.10:255-287.