آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1114
تعداد پذیرش 444
تعداد عدم پذیرش 542

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 281
تعداد مشاهده مقاله 92753
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 79829
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 97 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 188 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 389 روز
درصد پذیرش 40 %