آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1025
تعداد پذیرش 390
تعداد عدم پذیرش 503

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 208
تعداد مشاهده مقاله 57758
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 49161
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 100 روز
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 195 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 417 روز
درصد پذیرش 38 %