آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1053
تعداد پذیرش 407
تعداد عدم پذیرش 512

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 248
تعداد مشاهده مقاله 69815
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 57349
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 99 روز
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 193 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 404 روز
درصد پذیرش 39 %