آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1130
تعداد پذیرش 454
تعداد عدم پذیرش 549

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 299
تعداد مشاهده مقاله 107363
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 92495
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 97 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 187 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 388 روز
درصد پذیرش 40 %