اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 936
تعداد پذیرش 336
تعداد پذیرش بدون داوری 8
تعداد عدم پذیرش 470
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 262

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 166
تعداد مشاهده مقاله 18712
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 27140
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 104 روز
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 203 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 150 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 121 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 53 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 443 روز
درصد پذیرش 36 %