آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1000
تعداد پذیرش 373
تعداد عدم پذیرش 492

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 218
تعداد مشاهده مقاله 53605
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 44116
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 101 روز
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 198 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 413 روز
درصد پذیرش 37 %