آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 966
تعداد پذیرش 348
تعداد عدم پذیرش 478

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 183
تعداد مشاهده مقاله 29355
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 34470
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 103 روز
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 201 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 436 روز
درصد پذیرش 36 %