آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1084
تعداد پذیرش 422
تعداد عدم پذیرش 525

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 252
تعداد مشاهده مقاله 77874
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 66479
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 98 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 190 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 399 روز
درصد پذیرش 39 %