ژئوشیمی و سن‌سنجی اورانیم- سرب سنگهای گرانیتوئیدی شمال سامان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

سنگ‌های گرانیتوئیدی دگرشکل‌شده در شمال سامان معرف بخشی از فعالیت‌های ماگمایی زون سنندج- سیرجان در مزوزوئیک می‌باشند. این گرانیتوئیدها به‌صورت توده‌های مجزا به درون سنگ‌های دگرگونی با سن پروتولیت پالئوزوئیک و مزوزوئیک نفوذ کرده‌اند و خود نیز در اثر حوادث زمین‌ساختی بعدی متحمل دگرشکلی شده‌اند. سن‌سنجی به روش اورانیم- سرب بر روی بلورهای زیرکن استخراج شده از این سنگ‌ها بیانگر سن 4 ± 182 میلیون سال و تشکیل آنها در اشکوب توآرسین از ژوراسیک زیرین است. خصوصیات ژئوشیمی عناصر اصلی و کمیاب بیانگر وابستگی این توده‌های گرانیتوئیدی به فعالیت ماگمایی مناطق فرورانش در حواشی فعال قاره‌ای است. ظهور توده‌های گرانیتوئیدی متعدد در زون سنندج- سیرجان با سن ژوراسیک بیانگر اهمیت این زمان در فعالیت‌های ماگمایی زون سنندج- سیرجان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geochemistry and U-Pb dating of North Saman granitoid rocks

نویسندگان [English]

  • B Hosseini
  • A.R Ahmadi
Assistant professor, Department of Geology, Payame Noor University
چکیده [English]

Deformed granitoid rocks from North Saman represent part of magmatic activity in Sanandaj-Sirjan during the Mesozoic. The granitoid rocks intruded as separate intrusions into metamorphosed rocks which have protolith ages of the Palaeozoic and Mezosoic. The intruded granitoid rocks have been deformed as a result of subsequent tectonic activities.  Zircon U-Pb ages of crystals extracted from the granitoid rocks gave ages of 182 ± 4 Ma and indicate that the granitoid rocks crystallized in the Toarcian stage of the lower Jurassic. The major and trace element goechemistry suggests a subduction-related, active continental margin setting for the granitoid bodies. The occurrences of numerous Jurassic granitoids reveal the importance of magmatic activities of this period in the Sanandaj-Sirjan zone. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanandaj-Sirjan zone
  • Saman
  • Granitoid
  • U-Pb dating
  • Geochemistry
  • Jurassic