راهنمای نگارش مقاله‌های فصلنامه علوم زمین

هدف: هدف فصلنامه علوم زمین، فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات علمی و فنی میان استادان، پژوهشگران و متخصصان است. فصلنامه مقالات مستند به نتایج پژوهش‌‌های بنیادی و کاربردی، دارای نوآوری و مطالب مفید دربارة موضوعات وابسته به زمین‌شناسی ایران و یا نتایج تحقیقات نظری بکر در ارتباط با علوم‌زمین را به‌چاپ می‌رساند.

اصالت پژوهش: مسئولیت هر مقاله از نظر صحت و اصالت علمی، عدم چاپ قبلی در مجلات دیگر، و ترتیب نام پدید آورندگان بر عهده شخص مکاتبه‌کننده خواهد بود و کلیه مکاتبات با وی صورت خواهد گرفت. نسخه صفحه‌آرایی شده مقاله، تنها پس از تأیید صحت متن و اصالت پژوهش توسط نویسنده مکاتبه‌کننده، به چاپ خواهد رسید. (دانلود فرم تعهدنامه   و فرم تعارض منافع)

بحث و اظهار نظر: خوانندگان می‌توانند بحث درباره مقالات چاپ شده را تا حداکثر 3 ماه پس از انتشار به دفتر نشریه ارسال دارند تا در صورت تصویب در هیئت تحریریه، همراه با پاسخ احتمالی نویسندگان، به‌چاپ برسد.

حجم و ساختار: مقاله باید دارای ساختار استاندارد و حاوی عنوان، نام نویسندگان، محل کار نویسندگان، چکیده، کلید واژه، مقدمه، بدنة اصلی (معرفی موضوع مورد بررسی، شرح روش‌ها، آزمایش‌ها و یا برداشت‌ها، بحث، نتیجه‌گیری)، سپاسگزاری (اگر نویسنده از حمایت مالی سازمان و یا دانشگاه در قالب پروژه و طرح استفاده کرده است باید در سپاسگزاری ذکر گردد) و فهرست مراجع، باشد. حجم مقاله حداکثر 18 صفحه مطابق با راهنمای نگارش نشریه، با در نظر گرفتن تصاویر، جداول و پیوست‌ها است.

مشخصات: عنوان مقاله باید نسبتاً کوتاه (حداکثر 15 کلمه) و منعکس کننده تمام ویژگی‌های اصلی پژوهش باشد. نام و نام خانوادگی، وابستگی سازمانی و پست الکترونیکی پدیدآورندگان ( پست دانشگاهی و یا سازمانی), مطابق رویه نشریه، در زیر عنوان مقاله آورده می‌شود (نام فردی که مکاتبات با او صورت خواهد گرفت، با ستاره یا خط مشخص شده و نشانی کامل پستی و تلفن نویسنده مسئول(ثابت وهمراه)  نیز ذکر شود). ترتیب نویسندگان پس از ثبت در سایت به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد. پس دقت نمایید.

چکیده: چکیده فارسی باید دارای ساختار استاندارد و حداکثر  200 کلمه باشد. چکیده، ترجیحا در یک بند (پاراگراف)، و به صورت یک ستونی به عرض 18 سانتی‌متر(فاصله متن از بالا ، پایین و راست و چپ 2 سانتی‌متر) عرضه می‌شود. حداکثر 8 کلیدواژه بعد از چکیده می‌آید. از رجوع به منابع و آوردن شکل در چکیده، خودداری شود.

متن: بدنة مقاله به صورت تک ستونی تهیه می‌شود. فاصله  سطرها در همه جا معمولی (1.5 line) است. از آوردن واژه‌های انگلیسی (به‌جز مواردی چون اسامی، ذکر منبع و گونه‌های فسیل‌ها)، اجتناب شود. واحدهای مورد استفاده، در سیستم متریک است(در صورت استفاده از واحد دیگر، معادل‌متریک آن ذکر شود). نکته: برای گذاشتن نیم فاصله تنها از کلیدهای کنترل+شیفت+2 استفاده کنید)

شکل‌ها و جدولها: کلیه شکل‌ها، نمودارها و عکس‌ها با عنوان شکل، عرضه می‌شوند. این قسمت‌ها باید اصل و دارای کیفیت بالا باشند و خروجی آن به صورت Tiff  و با ترکیب رنگی CMYK باشد. ذکر مأخذ مواردی که از منابع دیگر گرفته شده، الزامی است. نحوة تدوین جدول‌ها چپ به راست و متن آنها به انگلیسی در نرم افزار word است. از آنجا که مطالب مجله در ستون‌های 5/8 سانتی‌متری(دو ستونه) و 18 سانتی متری (تک ستونه) آراسته می شوند، لازم است شکل‌ها و جدول‌ها حداکثر با عرض 18(شکل‌های بزرگ‌تر) یا 5/8  سانتی‌متری (شکل‌های کوچک‌تر) ارائه شوند. ارسال اصل شکل‌ها و نمودارها به لحاظ کیفیت چاپ در محیط فتوشاپ با resolution  600 از اهمیت خاصی برخوردار است. همچنین اشکال در داخل متن در محل ارجاع داده شده به شکل در مقاله قرار گیرد.

مراجع: رجوع به منابع در متن مقاله به صورت نام خانوادگی نویسنده و تاریخ نشر در داخل پرانتز  نشان داده می‌شود. فهرست مراجع به ترتیب حروف الفبا و به زبان اصلی در پایان مقاله، می‌آید. از آوردن منابع در انتهای مقاله بدون اشاره در متن و بالعکس جدا خودداری گردد (برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوۀ نگارش انواع مراجع، به شماره های منتشرشده در همین نشریه مراجعه بفرمایید، که به صورت ذیل می باشد). تعداد مراجع حداقل 20 مرجع ترجیحا" به روز و انگلیسی باشد.

- کتاب‌ها و گزارش‌ها: پدیدآورنده‌ها (نام خانوادگی و حرف اول نام)، تاریخ نشر، عنوان کتاب،  ناشر، محل نشر، تعداد صفحات.

- مقاله‌ها: پدیدآورنده‌ها (نام خانوادگی و حرف اول نام)، تاریخ نشر، عنوان مقاله، نام نشریه، دوره یا جلد، شماره (سال)، شماره صفحات، ذکر کد دیجیتالی (DOI).

شماره ترتیب روابط داخل پرانتز نوشته می‌شود. از آوردن پاورقی خودداری شود، واژه‌های معادل(برای یک بار در متن) و موارد توضیحی کنار واژه مورد نظر در پرانتز آورده می‌شوند.

معرفی انگلیسی: در یک برگة جداگانه در انتهای مقاله؛ عنوان مقاله، نام پدیدآورنده‌ها، وابستگی سازمانی و پست الکترونیکی، به همراه چکیده و کلید واژه‌های انگلیسی می‌آید. چکیده و کلید واژه‌های انگلیسی برگردان کامل محتوی چکیده و کلید واژه‌های فارسی است.

تمام رفرنس‌های استفاده شده باید دارای لینک اینترنتی باشند و آدرسی که مقاله در آن درج شده، آورده شود. رفرنس ها با نرم افزار EndNote طبق آیین نامه نوشته شود. 

 

 

 قلمهای نگارش

موقعیت استفاده

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله

16

B-Titr ، سیاه

نام پدیدآورندگان

10

B-Titr ، سیاه

وابستگی سازمانی پدیدآورندگان

10

B-Lotus ، نازک

متن چکیده و کلید واژه‌ها

11

B-Zar ، نازک

عنوان‌های اصلی

10

B-Titr ، سیاه

عنوان‌های فرعی

9

B-Titr ، سیاه

زیرنویس شکل‌ها و جدول‌ها

11

B-Zar ، نازک

متن مقاله و کتابنگاری

12

B-Zar ، نازک

واژه‌ها و منابع‌انگلیسی داخل‌متن‌ مقاله

10

Times new roman، نازک

چکیده و منابع انگلیسی انتهای مقاله

10

Times new roman، نازک

 

ارسال: انجام تمام امور مقالات تنها از طریق  سایت صورت می گیرد. پیگیری مقالات یا از طریق سایت و یا با faslnameh1370@yahoo.com صورت گیرد. مدارک همراه با مقاله شاملنامه تأییدیه از تمامی نویسندگان مقاله مبنی بر این که مقاله را ملاحظه و تأیید می‌نمایند همراه با امضا، ایمیل و تلفن آنها فرستاده شود. در نامه‌ای جداگانه چند خط راجع به نوآوری مقاله و لزوم چاپ آن توضیح داده شود.  افزون بر مدارک یاد شده، ارسال  اصل فیش واریزی به مبلغ 500،000 ریال جهت ارسال مقاله به شماره حساب شبا    IR020100004001057103014933      ، شماره کارت 6367957027041743 و یا شناسه واریز        362057174146502000108590211002 بانک مرکزی به نام پژوهشکده علوم زمین نیز ضروری می باشد. هزینه صفحه آرایی و اختصاص کد DOI برای هر مقاله پس از پذیرش، 1500000 ریال (در مجموع 2000000 ریال) خواهد بود. لازم به ذکر است هزینه ارسال اولیه پس از دریافت مقاله توسط دفتر فصلنامه در صورت مردود شدن چه توسط داوران و چه توسط هیأت تحریریه و گروه مشاوران داوری به نویسنده مسترد نخواهد شد.  برای غنی‌تر شدن بانک اطلاعات داوران، در نامة همراه مقاله، نام و مشخصات حداقل 3 نفر که در زمینه مقاله تخصص دارند آورده شود. ذکر کد پیگیری مقاله بر روی مقالات اصلاح  شده ضروری است.