اصول اخلاقی نشریه

 

 متن ترجمه شده به فارسی آیین نامه اخلاقی COPE را در اینجا ببینید.

لینک متن اصل آیین نامه COPE به زبان اصلی از سایت http://publicationethics.org

 

" این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (cope) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید"

 

اصول اخلاقی نشریه و مصادیق سوء رفتار در نشر

منشور اخلاقی نشریه برای دستیابی به هدف اعتماد سازی در فرآیند بررسی و انتشار طراحی شده است. سیاست های اخلاقی این مجله براساس اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر (Cope) و رعایت منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.  در این منشور، خط مشی های نشریه برای تضمین رفتار اخلاق مدار همه شرکت کنندگان دخیل در فرآیند آورده شده است. مؤلفان، داوران، دبیران علمی و سردبیر هنگام همکاری با این نشریه باید این اصول اخلاقی را رعایت کنند.

شرح وظایف و مسئولیت های ناشر، سردبیر، دبیران علمی ، داوران، مولفان

  • وظایف و مسئولیت های ناشر

1- اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای تحریریه، مدیرداخلی و اجرایی نشریه محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت می شود؛

2- تصمیم گیری درباره مقالات در جلسه تحریریه انجام می شود و براساس نظرات اعضای تحریریه مقاله ای رد و یا برای آن داور تعیین می‌شود.

3- داوری تمام مقالات دریافتی توسط حداقل دو داور و بدون اطلاع آنها از نام نویسندگان انجام خواهد شد. نظرات داوران پس از جمعبندی، از سوی دفتر فصلنامه به نویسنده منعکس می گردد.

4- اعضای هیأت تحریریه هرگز نباید در تصمیم گیری هیأت تحریریه در مورد آثار و مقالات خود شرکت داشته داشته باشند.

5- این نشریه متعهد است که تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با رونوشت های ارسال شده فقط براساس قضاوت های های تخصصی و حرفه ای بوده و از علایق شخصی به دور است.

6- این نشریه رعایت اصول اخلاقی توسط سردبیر و دبیران علمی، هیات تحریریه، و داوران را مورد کنترل قرار می دهد.

7- این نشریه دائما در حال تحلیل مقالات از لحاظ سرقت ادبی و تقلب و سوء رفتارهای احتمالی است.

8- این نشریه در مواقع نیاز اصلاحات، توضیحات، و واپس گیری های لازم را انجام خواهد داد.

9- این نشریه در صورت اثبات هر سوء رفتار با آن برخورد خواهد کرد.

 

  • وظایف و مسئولیت های سردبیر و  دبیران علمی:

1-  دبیران علمی این نشریه باید رونوشت های ارسال شده را تا هنگام انتشار، محرمانه نگه دارند.

2- سردبیر، دبیران علمی و داوران تصمیمات موردنظر در رابطه با انتشار یا عدم انتشار یک رونوشت را اتخاذ میکنند.

3- دبیران علمی این نشریه باید اصل بینامی داوران را حفظ کنند.

4- دبیران علمی این نشریه باید از تعارض منافع جلوگیری کنند.

5- دبیران علمی این نشریه ملزم به رعایت صیانت علمی و تلاش برای رفع نیازهای علمی خوانندگان خود هستند.

6- دبیران علمی این نشریه سرقت علمی و تقلب های احتمالی را شناسایی می کنند و در موارد نیاز اصلاحات، توضیحات، و واپس گیری ها و عذرخواهی ها را ارائه دهند.

7- دبیران علمی این نشریه باید ذهن خود را فقط بر روی محتوای علمی متمرکز  کنند.

8- دبیران علمی این نشریه نباید اطلاعات رونوشت ها را برای افرادی غیر از نویسندگان، نویسنده مسئول و داوران فاش کنند.

9- رونوشت های منتشر نشده توسط دبیران علمی و یا اعضای دیگر برای مقاصد شخصی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

10- فرایند داوری در این مجله از نوع داوری مخفی دو طرفه خواهد بود بطوریکه داور برای نویسنده نامشخص است و داور نیز نام نویسنده را نمی بیند.

 

  • وظایف و مسئولیت های داوران:

1- داوران این نشریه می بایست با دبیران علمی برای تصمیم گیری در رابطه با انتشار رونوشت های ارسال شده همکاری کنند.

2- داوران دعوت شده به این نشریه باید در محرمانه نگه داشتن رونوشت های ارسال شده تلاش کنند.

3- داوران همتا ملزم به رعایت محرمانه نگه داشتن رونوشت های ارسال شده و عدم استفاده از اطلاعات آنان برای مقاصد شخصی هستند.

4- نظرات داوران در رابطه با رونوشت های ارسال شده باید فنی و تخصصی باشد.

5- داوران نباید رونوشت هایی که در آن ها تعارض علایق با یکی از مؤلفین، شرکت ها، یا مؤسسات وجود دارد را داوری کنند.

6- داوران انتخاب شده می بایست بعد از بررسی اولیه، در محدوده زمانی مقتضی، بلافاصله سردبیر نشریه را در جریان نتیجه آن قرار دهند که شامل:

الف) عدم داوری مقاله به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا... است

ب) داوری همراه با تأخیر به دلیل شلوغ بودن وقت، عدم دسترسی به امکانات کافی و... است

7- داوری مقالات می بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه ای، شخصی ، نژادی و مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری کند.

8- توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است می بایست با ارجاع دهی کامل در کتابنگاری همراه باشد و بالعکس.

9- داوران نباید مقالاتی را که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می­شود، برای داوری قبول کنند.

10- داور باید توجه سردبیر را به هرگونه تشابه قابل توجه و یا همپوشانی بین مقاله های در دست بررسی و یا هر مقاله چاپ شده دیگر که از آن اطلاع دارد جلب کند.

 

وظایف و مسئولیت های مؤلفان:

1- مقاله ارسالی و یا محتوای آن نباید قبلا در نشریه ای به چاپ رسیده باشد و یا همزمان به نشریه دیگری شود و در صورت پذیرش در مجله؛ نباید در جای دیگری ارائه و یا چاپ شود.

2- نویسنده مسئول باید از رضایت دیگر مؤلفان شریک مطمئن بوده و این رضایت را به صورت کتبی به دفتر فصلنامه ارائه دهد.

3- مؤلفان اجازه ویرایش مقاله را برای خوانایی بیشتر بدهند.

4- از مؤلفان انتظار می رود تا حامی مالی و افراد یاری رسان را برای اجرا و آماده سازی روند تحقیق به طور خلاصه بیان کنند.

5- فرم تعهد اخلاقی می بایست که توسط مولفان امضا شود.

6- در نشریه های دسترسی آزاد، مؤلفان حق مالکیت مقاله خود را دارند اما در کنار آن به عموم افراد اجازه ی دانلود، چاپ، و توزیع مقاله ی خود را نیز میدهند.

7- همه مؤلفان یک رونوشت میبایست بر سر اینکه نویسنده مسؤول فرآیندهای بازنگری بعدی را پس از ارسال رونوشت بر عهده گیرد، توافق کنند.

8- هنگامیکه مؤلف یا مؤلفین رونوشت خطای مهمی را در کارشان دیدند، میبایست سریعا دبیر علمی نشریه را برای تصحیح آن مطلع کنند.

9- فهرست نام نویسندگان باید دقیقا نشان دهد که کار تحقیق را چه کسی انجام داده و چه کسی مقاله را نوشته است. ذکر فرد مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی غیرمرتبط ضروری است. فرد مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می شوند و نویسنده اصلی مقاله می بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از نویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند

10- مقالات ارائه شده توسط نویسندگان، می بایست کار خود نویسنده ارائه کننده مقاله بوده و هرگونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود.

11- اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو نشریه خارج خواهد شد و نشریه هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

12- نشریه در هر زمان تنها یک مقاله از هر نویسنده را بررسی می­کند و تا نهایی نشدن وضعیت مقالۀ اوّل هر نویسنده، مقاله یا مقالات دیگر ارسالی ایشان مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

13- پیگیری مقالات صرفا از طریق سایت یا ارسال ایمیل باشد.

14- اگر نویسندگان به هر دلیل، داوران مقاله را شناسایی نمایند، در صورت تماس با ایشان با هر انگیزه ای، موجب خواهد شد چاپ مقاله در هر وضعیتی باشد، کان لم یکن تلقی شود.

15- از آنجا که سرقت ادبی یکی از خطاهای جدی و غیراخلاقی محسوب میشود، همه ی مؤلفان میبایست بدانند که رونوشت های ارسال شده به این نشریه ممکن است توسط نرم افزارهای سرقت ادبی مورد تحلیل قرار گیرد .

16- همه ی مؤلفان میبایست فرآیند ارسال یک رونوشت را در این نشریه مطالعه کنند.

17- مولفان محترم بایستی متوجه باشند که در صورت رخداد هرگونه نقض اصول اخلاقی توسط نویسندگان، این نشریه، نویسنده را در لیست سیاه قرار داده و هیچ مقاله ای نیز از ایشان در آینده پذیرفته نخواهد شد و این نقض اصول اخلاقی، به آگاهی سایر مجلات مرتبط نیز خواهد رسید.

18- مولفان محترم لازم است  مبلغ 500،000 ریال جهت ارسال مقاله  و 1500000 ریال جهت هزینه صفحه آرایی و اختصاص کد DOI برای هر مقاله پس از پذیرش پرداخت نمایند.

 

مصادیق نقض اصول اخلاقی انتشار توسط نویسندگان

  1. سرقت علمی: سرقت علمی به معنای استفاده ی عمدی از مقالات یا ایده ها یا اطلاعات و نتایج پژوهش های  شخص دیگر به نام خود است. حتی استفاده از یک جمله شخص دیگر یا جملات قبلی خود بدون ذکر منبع، سرقت محسوب میشود. تمامی رونوشت های ارسال شده به این نشریه توسط نرم افزارهای سرقت ادبی مورد بازبینی قرار میگیرند.
  2. داده سازی و تحریف: داده سازی هنگامیست که محقق در عمل مطالعه ای را انجام نداده اما داده و نتیجه گیری ارائه میدهد. تحریف نیز هنگامی رخ میدهد که تحقیقی را انجام داده اما داده ها و نتایج آن را تغییر می دهد.
  3. ارسال همزمان: هنگامیست که یک رونوشت به دو نشریه ارسال می شود.
  4. ارسال دونسخه ای (المثنی): هنگامی رخ میدهد که دو یا چند مقاله دارای فرضیات، داده ها، و نتایج یکسان هستند.
  5. ارسال تکراری (اضافی): به معنی تقسیم یک مطالعه (یا پایان نامه) به مقالات متعدد و ارسال آن ها می باشد.
  6. سهیم کردن نادرست مؤلف دیگر: همه ی مؤلفان لیست شده در مقاله میبایست در انجام آن سهیم باشند و نام افراد غیرمرتبط که گاه در حوزه کاری مقاله نیز نیستند، در لیست اسامی موجود نباشد.
  7. دستکاری منابع: هنگامیست که در قسمت پایانی یک رونوشت منابع متعددی ذکر می شود، در حالیکه در محتوای متن نامی از آنها برده نشده است و یا بالعکس در متن مقاله، تعدادی منابع آورده شده در صورتی که در لیست کتابنگاری مقاله نامی از منبع مورد نظر وجود ندارد.

در صورت بروز هرگونه شائبه دیگر و نقض اصول اخلاقی نشریه، مطابق با اصول اخلاقی COPE برخورد خواهد شد.

 

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.