مطالعه کانسار فلوریت قهرآباد بر اساس داده‌های عناصر خاکی کمیاب، جنوب خاور سقز، استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا- همدان

2 (عضوهیئت علمی پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین‌شناسی واکتشافات معدنی کشور)

3 دانشجوی دکتری زمین‌شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز

4 شرکت مهندسین مشاور پارسی کان کاو

چکیده

کانسار فلوریت قهرآباد در  Km58 جنوب خاور شهرستان سقز،  در استان کردستان واقع شده است. این  کانسار(فلوریت) به شکل عدسی های  پراکنده، رگه‌‌ای و رگچه‌‌ای در سنگ‌های کربناتی  با سن تریاس واقع شده است. سه نوع فلوریت بنفش، سبز و بی رنگ در این کانسار قابل تشخیص است و کانی‌های باطله شامل: کوارتز، دولومیت، کلسیت و باریت می‌باشد. میزان عناصر خاکی کمیاب در فلوریت موجود در این کانسار بین  18/20 تا 38/48 ppm می‌باشد. میزان بیشتر LREEها در فلوریت‌های بنفش و بی رنگ،  نسبت به فلوریت‌های سبز رنگ نشانگر این است که آن‌ها در مراحل اولیه کانی‌سازی شکل گرفته‌اند. محاسبه آنومالی Eu نشانگر این است که فلوریت‌ها در شرایط قلیایی تا خنثی و تا حدی اکسیدی شکل گرفته‌اند. نهایتا با استفاده از مطالعات ژئوشیمی عناصر خاکی کمیاب می‌توان نتیجه گرفت که ذخیره فلوریت قهرآباد محصول فعالیت هیدروترمال (اپی‌ترمال) بوده و سیالات کانی‌ساز دارای منشا ماگمائی یا  آب فسیل موجود در حوضه رسوبی هستند که با وجود فعالیت‌های آذرین می‌توان این مسئله را توجیه کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of Qahr-Abad fluorite deposit occurrence based on REE data, southeast Saqqez, Kurdistan province

نویسندگان [English]

  • M Barati 1
  • A Akbarpour 2
  • E Fazel Tale 1
  • B Talai 3
  • M Moslehi 4
1 Department of earth sciences, Faculty of earth sciences, Bu-Ali Sina University
2 Research institute earth sciences G.S.I .
3 Department of earth sciences, Faculty of earth sciences, Shiraz University.
4 Parsi Kan Kav consulting engineers company.
چکیده [English]

The Qahr-abad fluorite deposit is located ~58 km southeast of Saqqez city, Kurdistan province. This deposit is developed as scatter lenses, veins, and veinlets (stockwork structure) within carbonate rocks. Violet, green and colorless fluorites are recognized. Quartz, dolomite, calcite and barite are gangues. REE geochemistry of the area suggests that the REE content of the fluorites lies between 20.18 and 48.38 ppm. The relatively higher concentration of LREEs in violet and colorless fluorites suggests that they formed in the first stages of mineralization. The calculation of Eu anomalies suggest that the fluorites formed in alkaline to neutral and to some extent oxidizing conditions because the Eu anomaly cover a narrow range around 1. The calculation of Ce anomaly which is negative, also confirms the oxidizing conditions for mineralizing fluids. Finally, by the studies of REE geochemistry it can be concluded that Qahr-Abad fluorite deposit is a product of hydrothermal activity of epithermal type and the mineralizing fluids are of magmatic or basinal origin by which the presence of magmatic activity in this district, it can be explained.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qahr-Abad
  • fluorite deposit
  • Fluid Inclusions
  • Saqqez
  • Kurdistan