معرفی دوکفه‌ای پکتینید(Münster) Neithea notabilis از نهشته‌های آپتین ناحیه باغین، باختر کرمان، ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

توالی نسبتا ستبری از نهشته‌های کرتاسه میانی (آپتین) در ناحیه باغین، باختر کرمان رخنمون دارد. این نهشته‌ها سرشار از گروه‌های مختلف فسیلی از جمله دوکفه‌ای‌ها، خارداران، شکم‌پایان، مرجان‌ها و بازوپایان است. از میان دوکفه‌ای‌ایایها، گونه پکتینید Neithea notabilis در نهشته‌های مورد مطالعه حضوری نسبتا چشمگیر دارد. مطالعات انجام شده نشان‌دهنده تغییرات شکل‌شناسی گسترده‌ای در این گونه می‌باشد. علاوه بر این، مطالعات بایومتری نشان می‌دهند که تغییرات درون گونه در نمونه‌ها نسبتا چشمگیر است. عدم تنوع گونه‌ای در جنس Neithea در ناحیه باغین می‌تواند  به‌دلیل جدا افتادگی این حوضه و عدم ارتباط کامل آن با سایر توده‌های آبی در کرتاسه میانی بوده و یا ممکن است  به‌دلیل پیروی از الگوی کلی تنوع این جنس در ناحیه مدیترانه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing Pectinid Bivalve Neithea notabilis (Münster) from the Aptian Deposits of Baghin Area, West of Kerman, Iran

نویسندگان [English]

  • A.L Arab 1
  • M.R Vaziri 2
1 Assistant Professor, Department of Geology, Faculty of Sciences, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
2 Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Sciences, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
چکیده [English]

A relatively thick sequence of Mid-Cretaceous (Aptian) strata exposed in Baghin area, west of Kerman, Iran. The strata comprise a diverse macro-fauna such as bivalves, echinoids, gastropods, corals and brachiopods. Among the bivalves, presence of a pectinid species, Neithea notabilis is relatively conspicuous. The studies show a marked morphological variation in the species. Also, biometric analysis reveals a mark interspecific variation in the studied specimens. Low diversity in the genus Neithea could be due the high isolation of the Baghin area and therefore its limited connection to other water masses during the Mid-Cretaceous or because of its contribution to the diversification trend seen in the Mediterranean region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pectinid bivalves
  • Mid-Cretaceous
  • Aptian
  • Kerman
  • Iran