سنگ‌زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های پرمین و تریاس زیرین در برش سیبستان (شمال باختری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران؛ سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، شیراز، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

نهشته‌های پرمین در برش سیبستان واقع در 65 کیلومتری شمال باختری تهران، از سه سازند تشکیل شده است. به ترتیب از پایین به بالا شامل 1) سازند دورود متشکل از 205 متر رسوبات سیلیسی کلاستیک به سن پرمین پیشین و نیز دارای 10 واحد سنگی است؛ 2) سازند روته متشکل از 178 متر سنگ‌آهک به سن اواخر پرمین پیشین (مرغابین (Murghabian))، دارای 5 واحد سنگی و 3) سازند نسن متشکل از 54 متر سنگ‌آهک، شیل و ماسه‌سنگ به سن جلفین (Julfian) پیشین و 8 واحد سنگی است. نهشته‌های پرمین با یک افق بوکسیت- لاتریت به سن جلفین خاتمه می‌یابد. این توالی توسط 10/28 متر طبقات سنگ‌آهک متورق خاکستری مایل به زرد سازند الیکا به‌ دیرینگی تریاس زیرینبه‌ صورت ناپیوسته و هم‌شیب پوشیده می‌شود. با توجه به مطالعات دیرینه‌شناسی، تعداد سه زیست‌زون (biozone) از روزن‌بران در سازندهای روته و نسن شناسایی شده است:
سازند روته:
1-        زون تجمعیSchubertella giraudi-Codonofusiella distincta assemblage zone) ) به سن بلورین؟- کوبرگاندین.
2-         زون تجمعی (Cribrigenerina sumatruna-Langella ocarina assemblage zone) به سن مرغابین.
سازند نسن:
3-         زون تجمعی (Paraglobivalvulina mira-Ichtyolaria assemblage zone) به سن میدین؟- جلفین.
     افزون بر آن، تعداد 14 جنس و گونه و یک زیرگونه از کنودونت‌ها شناسایی شد و نیز مطابق با زیست‌زون‌بندی (biozonation) جهانی کنودونت‌ها، تعداد 3 زیست‌زون در این برش تشخیص داده شده است:
سازند روته:   
1- Sweetognathus whitei biozone (پرمین پیشین).
سازند الیکا:
2- Hindeodus parvus-Isarcicella isarcica biozone (تریاس پیشین).
3- Pachycladina symmetrica-P. oblique assemblage zone (تریاس پیشین).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Litho-Biostratigraphy of Permian and Lower Teriassic Deposits in the Sibestan Section (Northwest Of Tehran)

نویسندگان [English]

  • N Haghighat 1
  • P Mansuri 2
1 M.Sc., Research Institute for Earth Sciences, Geology Survey of Iran, Tehran; Geology Survey of Iran, Shiraz, Iran
2 M.Sc., Faculty of Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The Permian deposits in the Sibestan section located at 65 km. northwest of Tehran and consist of 3 formal Formations. In order from lower to upper: 1- Dorud Fm. consisting of 205 meters of siliciclastic deposits of early Permian age and according to the lithostratigraphy facies is divided into 10 rock units. 2- Ruteh Fm. consisting of 178 m. of limestone of Late early Permian (Murghabian) age. It also according to the lithostratigraphy facies is divided into 5 rock units. 3- Nessen Fm. consisting of 54 m. of limestone, shale and sandstone of lower Julfian age. This Formation is also divided into 8 lithologic units. The Permian sedimentary deposits terminates by bauxite-laterite horizon of Julfian equivalent age. This sequence is covered disconformably by 28.10 m. of yellowish gray platy limestone of strata Lower Triassic Elika Fm.   
According to the paleontological studies, three biozones of foraminifers in Ruteh and Nessen formations have been identified:
Ruteh Fm.:
1- (Schubertella giraudi-Codonofusiella distincta assemblage zone) of Bolorian?-Kubergandian age.
2- (Cribrigenerina sumatruna- Langella ocarina assemblage zone) of Murghabian age.
Nessen Fm.:
3- (Paraglobivalvulina mira-Ichtyolaria assemblage zone), of Median?- Julfian age.
In addition, 14 species and genus and one subspecies of conodonts have been identified and also 2 conodonts biozones have been recognized in this section which correspond to the international conodonts.
Ruteh Fm.:
1- Sweetognathus whitei biozone (Early Permian).
Elika Fm:
2- Hindeodus parvus-Isarcicella isarcica biozone (Early Triassic).
3- Pachycladina symmetrica-P. oblique assemblage zone (Early Triassic).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foraminifera
  • Permian
  • Lower Teriassic
  • Conodont
  • Sibestan Section