ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی، چینه‌نگاری سکانسی و تعیین سن ایزوتوپی سازند دشتک در ناحیه خلیج فارس، فارس و ایذه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، اداره پژوهش و فناوری، مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی،دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

4 دکترا، اداره اکتشافات نفت، شرکت OMV، اتریش، وین

چکیده

سازند دشتک با سن تریاس میانی- پسین به دلیل وجود نهشته‌های ستبر انیدریتی به عنوان یکی از بهترین سنگ‌های پوشش برای مخازن گازی عظیم گروه دهرم در جنوب باختری ایران و شمال خلیج فارس به‌شمار می‌رود. تحلیل رخساره‌های سازند دشتک سبب شناسایی 14ریزرخساره مربوط به محیط دشت ساحلی، سبخا (پهنه بالای جزرومدی)، پهنه جزرومدی، لاگون، پشته‌های سدی (شول) شده است. بررسی تغییرات افقی و عمودی رخساره‌ها و مقایسه آنها با محیط‌های عهد حاضر و دیرینه نشانگر آن است که سازند دشتک در یک پلاتفرم از نوع رمپ کربناتی کم‌ژرفا نهشته شده است. مطالعات چینه‌نگاری سکانسی نشان می‌دهد که سازند دشتک از چهار سکانس رسوبی دسته سوم و دسته‌های رسوبی TSTوHST تشکیل شده است. ستبرای سازند دشتک از کوه سورمه به سمت چاه d، c، b و در نهایت a افزایش یافته است. مطالعات ایزوتوپ استرانسیم از نمونه‌های سازند دشتک سن تریاس (آشکوب آنسین تا نورین) را تأیید می‌کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microfacies, Sedimentary Environment, Sequence Stratigraphy and Strontium Dating of the Dashtak Formation in the Persian Gulf, Fars and Izeh Regions

نویسندگان [English]

  • M Hajian Barzi 1
  • S.M Aleali 2
  • D Falah Kheyrkhah 3
  • M Falah Kheyrkhah 4
1 Ph.D., Research & Technology Department, Exploration Directorate, National Iranian Oil Company, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Geology, Islamic Azad University (IAU), Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Geology, Faculty of Science, Islamic Azad University (IAU), North Tehran Branch, Tehran, Iran
4 Ph.D., Department of Oil & Gas Exploration, OMV Company, Vienna, Austria
چکیده [English]

The Middle- Late Triassic Dashtak Formation acts as one of the best seal for giant gas reservoirs entrapped within the Dehram group inthe Southwest of Iran and the northern Persian Gulf because ofthick anhydrite deposits. The facies analysis of Dashtak Formation led to recognition of 14 microfacies, which are related to coastal plain, sabkha)supratidal(, tidal flat,lagoon, and shoal environments. Examination of the vertical and lateral facies changes and thire comparison with their modern and ancient counterparts, all indicate that the Dashtak Formation was deposited in a shallow carbonate ramp platform. The sequence stratigraphic studies showed that the Dashtak Formation consists of four third-order depositional sequences, each consisting of the transgressive and highstand systems tracts. The thickness of this formation increases from the Kuh-e Surmeh toward the boreholes d, c, b and a. A strontium isotope dating of the Dashtak Formation indicated a Triassic age from Ansian to Norian stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DashtakFormation
  • Microfacies
  • Carbonate ramp
  • Sequence Stratigraphy
  • Strontium Isotope