دوکفه‌ای‌های کوچک سازند قم (میوسن پیشین) در برش باختر آشتیان، ایران مرکزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

سازند قم در اطراف آشتیان به خوبی رخنمون دارد. به منظور مطالعه دیرینه‌شناسی دوکفه‌ای‌های سازند قم در ایران مرکزی و روشن شدن شرایط بوم‌شناسی دیرینه آنها، یک برش چینه‌نگاری در خاور آشتیان انتخاب شد. ستبرای واقعی سازند قم در این برش 71 متر است که از سنگ‌آهک، مارن، ماسه‌سنگ و کنگلومرا تشکیل شده است. در این برش سازند قم به طور تدریجی  روی سنگ‌های تخریبی سازند سرخ زیرین و با ناپیوستگی فرسایشی در زیر سازند سرخ بالایی قرار می‌گیرد. در مجموع 2 گونه و 4 جنس دو کفه‌ای برای اولین بار در این سازند معرفی شد.  محدوده چینه‌نگاری مشترک این دو کفه‌ای و حضور روزن‌بران همراه آنها گویای سن میوسن پیشین (آکیتانین) برای لایه‌های مورد نظر است. محتویات روزن‌داران سازند قم نشان می‌دهد که مارن‌های دارای این دوکفه‌ای‌های کوچک در منطقه غیر نورانی و در ناحیه گرمسیری تا نیمه گرمسیری انباشته شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Small Pelecypoda of Qom Formation (Early Miocene) in west of Ashtian, Central Iran

نویسندگان [English]

  • I Maghfouri Moghaddam 1
  • S Yasboulaghi 2
1 Assistant Professor, Department of Geology, Lurestan University, Khorram Abad, Iran
2 M. Sc. Student, Department of Geology, Lurestan University, Khorram Abad, Iran
چکیده [English]

The Qom Formation is well exposed in Ashtian area (Central Iran). Pelecypoda of the formation in a stratigraphic section of west of Ashtian were examined in terms of paleontological and paleoecological criteria. In this section, the Qom Formation overlies the Lower Red Formation with a gradual contact and is disconformably overlain by Upper Red Formation. For the first time, the systematic studies of the fauna yielded four genera and two species of small pelecypoda. Common stratigraphic ranges of determinatedpelecypoda with the presence of coexistence foraminifera, give the age of Early Miocene (Aqitanian) for these layers.The distribution of the foraminifera in the studied area indicates that carbonate containing small pelecypoda of the Qom Formation were deposited in an aphotic zone of tropical to subtropical region.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qom Formation
  • Pelecypoda
  • Miocene
  • Central Iran
  • Ashtian