به‌کارگیری روش سی.اِس.اِی.اِم.تی در کانسار شیانشی، هونان، چین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترا، شرکت خدمات ژئوفیزیکی زمین تصویر، تهران، ایران

چکیده

 روش ادیومگنتوتلوریک با منبع کنترل‌شونده اسکالر در کانسار طلای ووشی به‌کار گرفته شد و طی آن 237 ایستگاه در هشت خط اندازه‌گیری شدند. طراحی خطوط در راستای      شمالی - جنوبی به‌گونه‌ای صورت گرفت تا ثبت داده‌ها در راستای تقریباً عمود بر ساختارهای زمین‌شناسی منطقه صورت گیرد. با استفاده از داده‌های به‌دست آمده نقشه‌های کنتور مقاومت ویژه در 10 بسامد  8، 16، 32، 64، 128، 256، 512، 1024، 2048 و  4096 رسم شدند. داده‌های سی.اِس.اِی.اِم.تی اطلاعات مهمی را در مورد  زون‌های کانه‌زایی و ساختارهای موجود در منطقه ارائه داد، به‌طوری که افزون بر شناسایی برخی زون‌های کانه‌زایی و تعیین پارامترهای مکانی آنها، تشخیص برخی گسل‌های جدید نیز ممکن شد. نقشه‌برداری‌های تفصیلی زمین‌شناسی و حفاری‌های بعدی بیشتر نتایج به‌دست آمده را مورد تأیید قرار دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scalar CSAMT (Controlled Source Audio Magnetotelluric) Applied to Xiangxi Au-Sb-W Deposit, Hunan, China

نویسنده [English]

  • I Vosoughi Niri
Ph.D., Geovision Geophysical Services Co., Tehran, Iran
چکیده [English]

The Scalar controlled-source audio magnetotellurics (CSAMT) survey was carried out over the Xiangxi Au-Sb-W deposit and 237 sites in eight lines were acquired. The Lines were designed in NS direction to acquire data in TM mode approximately perpendicular to general trend of the area’s structures. The survey produced apparent resistivity contour maps at ten frequencies: 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, and 4096. The CSAMT data provided important information about mineralized layers and structures in the study area so that along with detection, mapping and defining parameters of some mineralized zones, detection of some faults were made possible. Follow-up detailed geological mapping and drilling results verified most of the results of the work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scalar CSAMT
  • Resistivity Model
  • Static Shift
  • All-Zone Apparent Resistivity
  • Xiangxi Deposit