تحلیل فوریه نواقص روش‌های پردازش چاه‌نمودارهای پتروفیزیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

2 دکترا، پژوهشگر گروه پاسارگاد، تهران، ایران.

3 استاد، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

کاربرد اصلی چاه‌نمودارهای پتروفیزیکی، تخمین نوع سنگ، تخلخل و اشباع است. روابط بسیاری برای این نوع تخمین‌ها ارائه شده‌اند و البته نواقص روابط یادشده نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این مقاله نواقص کلی روابط موجود از دید ویژگی‌های تخمین مورد بررسی قرار گرفته است. به‌طور معمول مقادیر حاصل از تخمین نسبت به مقادیر ورودی تخمین تغییرپذیری کمتری دارند. دلیل این موضوع الگوریتم‌های مبتنی بر هموارسازی تخمین است. از آنجا که چاه‌نمودارهای نوع سنگ، تخلخل و اشباع از تخمین ترکیبی چاه‌نمودارهای پتروفیزیکی به‌دست می‌آیند، انتظار می‌رود که این چاه‌نمودارها نیز نسبت به چاه‌نمودارهای اولیه تغییرپذیری کمتری داشته باشند. بنابراین اگر تبدیل فوریه چاه‌نمودارهای اولیه و تخمین ‌زده ‌شده گرفته شود، باید انرژی (اطلاعات) چاه‌نمودارهای ثانویه نسبت به اولیه، بیشتر در باندهای بسامد پایین نهفته باشد. در این نوشتار ضمن مطالعه چاه‌نمودارهای اولیه و تخمین‌ زده ‌شده بیش از 100 چاه از میادین نفتی جنوب و جنوب‌ باختر کشور، ثابت شد که اتفاقاً واقعیت برخلاف انتظار است که می‌تواند نشان‌دهنده وجود نقص در روش‌های پردازش چاه‌نمودارهای پتروفیزیکی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fourier Based Analysis of Deficiency of Well Logs Processing Methods

نویسندگان [English]

  • B Tokhmechi 1
  • H Azizi 2
  • H Memarian 3
1 Associate Professor, School of Mining, Petroleum & Geophysics Engineering, University of Shahrood, Shahrood, Iran
2 Ph.D. Researcher of Pasargad Group, Tehran, Iran.
3 Professor, School of Mining Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Estimation of rock type, porosity and saturation are the main applications of petrophysical logs. Several equations are presented for mentioned estimations, and deficiencies of these equations are widely investigated. In this paper, general deficiency of well logs processing methods is discussed. In general, because of smoothing trait of estimators, variability of estimated data is less than raw data. Since rock type, porosity and saturation are estimated from various well logs, it is anticipated that they have less variability in comparison with raw well logs. Therefore, it seems that energy (equal to information) of Fourier transform of estimated well logs in low frequency bands have to be more than similar energy of raw well logs. This study has been done on raw and estimated well logs of more than 100 wells of Iranian south and southwest oil fields. The results showed that estimated well logs have more variability, which confirms a fundamental deficiency in current well log processing methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Petrophysical Well Logs
  • Fourier Transform
  • Well Log Energy
  • Estimation
  • Frequency Band
  • Iran