سنگ‌چینه‌شناسی و زیست‌چینه‌شناسی سازند سورگاه در خاور خرم‌آباد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 استادیار، دانشگاه پیام نور، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

به‌منظور بازنگری سازند سورگاه در حوضه زاگرس، برش خاور خرم‌آباد، مورد مطالعه چینه‌نگاری زیستی و سنگی قرار گرفت و 84 نمونه سنگی برداشت شد. در این پژوهش 33 گونه از  13 جنس شناسایی و معرفی شده است. سازند سورگاه در برش مورد مطالعه با ستبرای 240 متر از تناوب سنگ‌آهک نازک‌لایه تا سنگ‌آهک‌ ستبرلایه به‌رنگ خاکستری روشن و تیره با میان‌لایه‌هایی از شیل تشکیل شده است. این سازند به صورت پیوسته و همشیب بر روی سازند سروک و زیر سازند ایلام قرار گرفته است. ریززیای (میکروفونای) روزن‌بران غنی در این سازند نشان‌دهنده سن تورونین تا سانتونین است و بر پایه مطالعه این ریززیاها 3 زیست‌زون برای سازند سورگاه تشخیص داده شـد.                                                                      زیست‌زون  1) Helvetoglobotruncanahelvetica-Clavihedbergella-Hedbergella zone.  با سن تورونین؛ زیست‌زون 2)  Marginotruncana sigali- Marginotruncana schneegansizone با سن کنیاسین و زیست‌زون 3)  Globotruncana ventricosa -Dicarinella  concavata  zone  با سن سانتونین.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lithostratigraphy and Biostratigraphy of the Surgah formation in East of Khoramabad

نویسندگان [English]

  • S Azadbakht 1
  • M.R Majidifard 2
  • S.A Babazadeh 3
1 M.Sc., Payam Noor University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Research Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Payam Noor University, Center Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this study, the Surgah formation is identified and introduced for the first time in the east of Khoram-Abad. This formation in the east of Khoram-Abad consists of up to 260 meters light grey, thin to thick –bedded limestone with intercalation of shaly-limestone and a Turonian to Santonian age. In this section, the Surgah formation has continuous and conformable contacts with the lower Sarvak formation and the upper Ilam formation. In this study, 13 genera, 33 species and 3 biozones of the planktonic foraminifera have been recognized: Biozon I, Helvetoglobotruncanahelvetica-Clavihedbergella –Hedbergella Assemblage Zone indicating Turonian age, Biozon II, Marginotruncana sigali- Marginotruncana schneegansi Assemblage Zone indicating Coniacian age, and Biozone III, Globotruncana ventircosa -Dicarinella concavata Assemblage Zone showing Santonian age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lithostratigraphy
  • Biostratigraphy
  • Surgah Formation
  • Planktonic Foraminifera