جایگاه زمین‌ساختی گرانیت‌های به شدت پرآلومین نوع S در پهنه برشی نوغان (جنوب ‌باختر گلپایگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی کشور، تهران، ایران

چکیده

گرانیت- گرانودیوریت‌های میلونیتی پهنه برشی نوغان در سنگ‌های دگرگونی جنوب‌ باختر گلپایگان با روند شمال ‌باختر- جنوب ‌خاور گسترش دارند. رخنمون‌های مختلفی از این توده میلونیتی به منظور بررسی منشأ سنگ‌های گرانیتوییدی پهنه برشی نوغان و تعیین جایگاه زمین‌ساختی آنها در پهنه‌ دگرگونی سنندج- سیرجان مطالعه شد. شواهد صحرایی، کانی‌شناسی و شیمیایی نشان می‌دهند که این گرانیتوییدهای میلونیتی، به شدت پرآلومین و از نوع S بوده و از دید جایگاه زمین‌ساختی، از نوع گرانیت‌های برخوردی هستند و ویژگی‌های همزمان تا پس از برخورد را نمایش می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tectonic Setting of Strongly Peraluminous S-type Granites in Nowghan Shear Zone (Southwest Golpayegan)

نویسندگان [English]

  • M.H Emami 1
  • S Houshmand 2
1 Associate Professor, Department of Geology, Islamic Azad University, Islamshahr Branch, Tehran, Iran
2 M. Sc., Research Institute for Earth Sciences, Geological survey of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Mylonitic granite-granodiorites of Nowghan shear zone extend in NW-SE trend in the metamorphic rocks of the southwest Golpayegan. Different outcrops of mylonitic bodies have been studied in order to investigate the origin of granitoid rocks in Nowghan shear zone and determined their tectonic setting in Sanandaj-Sirjan zone. Field evidence, mineralogy and geochemical data suggest that the mylonitic rocks have S-type and strongly peraluminous characteristics. From the tectonic setting point of view, the granitoid bodies are of the collisional type and they formed as syn-tectonic to post-tectonic intrusions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strongly Peraluminous
  • Nowghan Shear Zone
  • S-Type Granites
  • Syn- to Post-Collisional