میدان تنش کواترنری در گستره حوضه رسوبی ماهنشان- میانه، شمال‌ باختر ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه، زنجان، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بین‎المللی امام خمینی، قزوین، ایران

چکیده

حوضه سنوزوییک ماهنشان‌‌‌- میانه، در جنوب باختری پایانه جنوبی گسل تبریز، میان دو قلمرو زمین‌ساختی شمال‌ باختر و شمال ایران جای دارد که متأثر از دو رژیم زمین‌ساختی و وضعیت تنش متفاوت هستند. از این رو، شناخت وضعیت تنش در گستره ماهنشان- ‌میانه، یک روش کلیدی برای تعیین مرز گذار میان این دو قلمرو زمین‌ساختی است. در این پژوهش وضعیت تنش کواترنری گستره با استفاد‌ه از روش وارون‌سازی داده‌های جنبشی گسل‌ها (صفحه گسل و بردار لغزش آن)، برداشت شده در 25 ایستگاه در گستره حوضه رسوبی سنوزوییک ماهنشان‌- ‌میانه، بررسی شده‌است. نتایج، راستای محور بیشینه فشارش افقی کواترنری را در بخش‌های مختلف گستره، شمال‌خاور- جنوب باختر (~N049) و رژیم تنش حاکم بر منطقه را فشارشی و هماهنگ با تنش ناشی از همگرایی عربی‌- اوراسیا نشان می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quaternary state of stress in the Mahneshan‌–‌Mianeh sedimentary basin, NW Iran

نویسندگان [English]

  • M Aflaki 1
  • E Shabanian 1
  • Z Davoodi 2
1 Assistant professor, Department of Earth Sciences, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences, Zanjan, Iran
2 Assistant professor, Department of Geology, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Mahneshan­­–­­Mianeh Cenozoic basin, in southern part of SE­–­­termination of North Tabriz Fault, is located between two distinct NW and N Iran tectonic domains affected by different Quaternary tectonic and stress regimes, with a transitional boundary. Determining the Quaternary state of stress in the area of interest is a key to locate the locus of this transition between the two tectonic domains. In this study, Quaternary stress state of the area was studied using the inversion of fault kinematics data (with well-known sense and chronology) measured in 25 sites in the Mahneshan­­–­­Mianeh Cenozoic basin. Our results indicate a homogenous modern compressional stress field characterized by a NE-trending horizontal maximum stress axis (~N055) prevailing through Quaternary, and coherent with the direction of the Arabia­–­Eurasia convergence in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fault kinematics inversion
  • Quaternary state of stress
  • Mahneshan‌–‌Mianeh Cenozoic basin
  • NW Iran