توموگرافی امواج لاو با استفاده از نوفه‌های لرزه‌ای محیطی در منطقه مکران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه فیزیک زمین، مؤسسة ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه فیزیک زمین، مؤسسة ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، گروه فیزیک زمین، مؤسسة ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

منطقه مکران حاصل فرورانش پوسته اقیانوسی صفحه عربستان به زیر صفحه اوراسیاست که در حاشیه جنوب خاوری ایران و جنوب پاکستان جای گرفته است. از دید رفتار لرزه‌ای قطعه‌بندی مشخصی میان بخش‌های خاوری و باختری این پهنه فرورانش وجود دارد. در بخش باختری مکران هیچ زمین‌لرزه بزرگی تا کنون ثبت نشده است. در حالی که بخش خاوری زمین‌لرزه‌های بزرگ و متوسط بسیاری را تجربه کرده است. از دیگر تفاوت‌های آشکاری که میان بخش باختری و خاوری مکران دیده می‌شود دور افت بیشتر آتشفشان‌های کواترنری از پیش‌کمان خود در بخش خاوری نسبت به بخش باختری است. درک رفتارهای غیر عادی این زون فرورانش همواره از چالش‌های بزرگ در لرزه‌زمین‌ساخت این منطقه بوده است. در این پژوهش سعی می‌شود که با استفاده از روش نوفه لرزه‌ای محیطی، تصاویر دقیق‌تری از ساختار سرعتی پوسته و گوشته بالایی در پهنه فرورانش مکران به دست آید. برای این منظور، مجموعه بزرگی از داده‌ها در راستای تعیین تصاویر توموگرافی در این منطقه فراهم شده است. توابع گرین فواصل میان ایستگاهی امواج لاو با استفاده از داده‌های نوفه ثبت شده استخراج شده و با استفاده از آن منحنی‌های پاشش سرعت گروه امواج لاو برای انجام فرایند توموگرافی دو بعدی به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Love wave tomography of the Makran subduction zone from ambient seismic noise

نویسندگان [English]

  • M Abdetedal 1
  • Z.H Shomali 2
  • M.R Gheitanchi 3
1 Ph.D. Student, Earth Physics Department, Institute of Geophysics, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student, Earth Physics Department, Institute of Geophysics, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Professor, Earth Physics Department, Institute of Geophysics, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Makran zone in southeastern Iran and southern Pakistan is the result of subduction of oceanic crust of the Arabian Plate under the Eurasian Plate. From seismic behavior point of view, there is a distinct segmentation between the western and eastern parts of the subduction zone. The western part of the Makran has an abnormally very low level of deep seismicity with lack of recorded great earthquakes, while the eastern part has experienced many great earthquakes. Another difference between the western and eastern parts of the Makran region is that the distance between the Quaternary volcanic arc and fore-arc setting is larger in the east than in the west. Understanding the nature of unusual behaviors of the Makran subduction zone has long been one of the biggest challenges in seismotectonic investigations of this region. The present study aims at producing high-resolution love-wave velocity structure maps of the crust and the upper mantle in the Makran subduction zone using ambient seismic noise. To achieve this purpose, a large dataset has been provided to produce tomographic maps. Empirical Green’s functions were obtained from cross-correlations of broad-band seismic noise records at different stations inside and outside the region. Love-wave velocity dispersion curves were then extracted from the ambient noise, and finally converted into a 2D group velocity image (or tomography map) for crustal and upper mantle structures of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Makran
  • Subduction zone
  • Ambient seismic noise
  • Dispersion curve
  • Inversion
  • Upper mantle