بررسی فیلیشوییدهای میوسن میانی و پسین خاور افضل‌آباد (شمال بیرجند) بر پایه نانوفسیل‌های آهکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‎شناسی، پردیس بین‎الملل، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

در این پژوهش، زیست‎چینه‎نگاری برش خاور افضل‎آباد در بلوک لوت (بخشی از حوضه فیلیشی در خاور ایران) بر پایه نانوفسیل‎های آهکی مطالعه شده است. بر پایه مطالعات انجام شده در فیلیشوییدهای افضل‎آباد، 19 جنس و 52گونه از نانوفسیل‎های آهکی شناسایی شد. بر پایه نانوفسیل‎های آهکی شناسایی شده، توالی مورد مطالعه، با زون‎های زیستی NN8- NN10 از زون‎بندی (1971) Martini همخوانی دارد که نشانگر بازه سنی میوسن میانی- میوسن پسین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of middle and late Miocene flyschoid of east Afzalabad (North Birjand) based on calcareous nannofossils

نویسندگان [English]

  • F Jalili 1
  • F Hadavi 2
  • B Rahimi 2
  • A.R Khazaei 3
1 Ph.D. Student, Department of Geology, International Campus, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Professor, Department of Geology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Geology, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

In this research, biostratigraphy of a stratigraphic section in the east Afzalabad section in Lut Block (part of flyschoid basin in East Iran) were investigated based on calcareous nannofossils. Nineteen genera and 52 species of calcareous nannofossils were identified based on which  the studied sequence confirm with NN8- NN10 biozones of  Martini (1971) indicating a middle Miocene to late Miocene age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcareous Nannofossil
  • Flyschoid
  • Middle Miocene- Late Miocene
  • Afzalabad
  • Birjand