بررسی هندسه آبخوان دشت صحنه- ‌بیستون برپایه پژوهش‌های ریخت‌زمین‌ساختی و گسلش جنبا، استان کرمانشاه، ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2 استادیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترا، دفتر مطالعات پایه منابع آب، شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

دشت صحنه- بیستون با روند عمومی شمال باختری- جنوب خاوری، در شمال خاوری استان کرمانشاه جای دارد و کم‌وبیش با روند اصلی پهنه ساختاری زاگرس هم‌راستاست. همجواری این گستره با گسل اصلی جوان زاگرس (Main Recent Fault) اهمیت مطالعه آن را افزایش می‌دهد. در این پژوهش، ضمن بازخوانی و شناساندن گسل‌های تأثیرگذار در دشت صحنه-بیستون، چگونگی شکل‌گیری ساختار دشت با توجه به عملکرد گسل‌های جنبای پیرامونی بررسی شده ‌است. نتایج کلی نشان می‌دهد که ریخت‌شناسی این دشت، بر آمده از کارکرد دو گسل نهان و جنبای بدربان (Badrban) و برناج (Barnaj) بوده است؛ بدین گونه که به سبب حرکت عادی گسل برناج در خاور کوهستان بیستون- تاق بستان و سازوکار راندگی گسل بدربان، حوضه صحنه- بیستون تشکیل شده است. الگوی ساختاری آبخوان دشت هرسین- بیستون، با توجه به آهنگ و هم‌سنجی ساختار گسل‌های جنبای پیرامونی به عنوان گسل‌های کنترل‌ کننده حوضه کواترنری با استفاده از داده‌های کمی ژئوالکتریکی و تحلیل کیفی رفتار آبخوان تعیین شد. ستبرای آبخوان دشت، در بخش‌های گوناگون آن مشخص شد؛ به گونه‌ای که ستبرترین بخش آبرفت آبخوان در بخش مرکزی دشت قرار دارد و به سوی شمال باختری یا جنوب خاوری و با نزدیک شدن به واحدهای سنگی پیرامونی، از ستبرای آن کاسته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aquifer geometry of Sahneh-Bisetun plain based onmorphotectonic and active faulting, Kermanshah province, Iran

نویسندگان [English]

 • Sh Chizari 1
 • H Nazari 2
 • A.R Karimi Bavandpur 3
 • M Fotovat 4
 • M Malek Mahmudi 1
1 Aquifer geometry of Sahneh-Bisetun plain based onmorphotectonic and active faulting, Kermanshah province, Iran
2 M.Sc., Research Institute for Earth Science, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Research Institute for Earth Science, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
4 Ph.D. Student, Department of Basic Studies of Water Resources, Kermanshah Regional Water Authority, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The NW-SE trendingSahneh-Bisetun Plain is located in the northeast of the Kermanshah province, and is extendedmore or less sub-parallel with the Zagros structural zone. The proximity of this plain with the Main Recent Fault (MRF) makes its study more important. In this study, in addition to the identification of the faults affecting the Sahneh-Bisetun Plain, formation of the plain and how it evolved in association with the active surrounding faults have been investigated. The general results of this study show that the geometry and morphology of this plain is affected by the Badrban and Barnaj active and hidden faults. The Sahneh-Bistun basin has been formed as the result of normal movement of the Barnaj fault in east of the Bistun-Tagh Bostan Mountain and thrust mechanism of the Badrban fault. The structural pattern of the aquifer was determined by the study of the interaction of active surrounding faults controlling the Quaternary basin and by using geo-electric data and qualitative analysis. Thickness ofaquifer in different parts of the plain was also measured. It indicates that the thickest part of the alluvium is located at the center of the plain and thins towards the surrounding rock units in the northwest or southeast.
The NW-SE trendingSahneh-Bisetun Plain is located in the northeast of the Kermanshah province, and is extendedmore or less sub-parallel with the Zagros structural zone. The proximity of this plain with the Main Recent Fault (MRF) makes its study more important. In this study, in addition to the identification of the faults affecting the Sahneh-Bisetun Plain, formation of the plain and how it evolved in association with the active surrounding faults have been investigated. The general results of this study show that the geometry and morphology of this plain is affected by the Badrban and Barnaj active and hidden faults. The Sahneh-Bistun basin has been formed as the result of normal movement of the Barnaj fault in east of the Bistun-Tagh Bostan Mountain and thrust mechanism of the Badrban fault. The structural pattern of the aquifer was determined by the study of the interaction of active surrounding faults controlling the Quaternary basin and by using geo-electric data and qualitative analysis. Thickness ofaquifer in different parts of the plain was also measured. It indicates that the thickest part of the alluvium is located at the center of the plain and thins towards the surrounding rock units in the northwest or southeast.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Active faulting
 • Hidden Fault
 • Remote sensing data
 • Geomorphotectonics
 • Extensional Basin
 • aquifer
 • Harsin-Bisetun Plain