بررسی زمین‎شناسی زیست‏محیطی برگه 1:50000 سیاهکل(بر اساس مطالعه نمونه‌های ژئوشیمیایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‎شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 گروه زمین‎شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 گروه زمین‎شناسی دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران.

چکیده

منطقه سیاهکل (15 کیلومتری جنوب باختر لاهیجان)، در بخش جنوب خاوری برگه زمین­شناسی 1:100000 رشت واقع است. با توجه به نمونه­های ژئوشیمیایی که در این برگه برداشت شد، غلظت برخی عناصر مانند منگنز، کبالت، نیکل و سرب بالاتر از حد استاندارد بود و وقتی غلظت این عناصر افزایش  می­یابد، عوارض و آلودگی‎های زیست محیطی ایجاد می­کند. مثلاً می­تواند منجر به ایجاد ناهنجاری­هایی در گیاهان شود (کم شدن قطر ریشه و ساقه، کوتاه شدن قد و یا تغییر در رنگ برگ و ساقه گیاهان و درختان) که در واقع نشانه­هایی از مسمومیت گیاه هستند. از بیماری­های ناشی از آلودگی­های زیست‎محیطی در انسان­ می­توان به حساسیت­های پوستی و تنفسی و حتی سرطان اشاره کرد. در بررسی­های برگه 1:50000 سیاهکل و نقشه­های تهیه شده، در برخی مناطق از جمله حوالی روستای پایین­گوابر، جیرگوابر، زرکوتی بالا و پایین، بعضی عناصر مانند منگنز، کبالت، نیکل و سرب دارای غلظت بالاتر از حد استاندارد توصیه شده توسط سازمان­های بین­المللی هستند که پیشنهاد می­شود مورد بررسی­های دقیق­تری قرار گیرند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Geochemistry Investigation in Siahkal 1:50000 Map(Based on Geochemical Data Studies)

نویسندگان [English]

  • A. Farhadi 1
  • M. R. Jafari 2
  • S. M. H. Razavi 3
1 Department of Geology, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran.
2 Department of Geology, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran.
3 Department of Geology, Tarbiat Moalem University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Siahkal area (15 km southwest of Lahijan), is located  in SE of  Rasht 1:100000 geological map. According to the geochemical samples, collected in the coverage of this map, concentration of some elements like Mn, Co, Ni and Pb, have been  detected to be higher than  normal values, creating a series of symptoms and environmental pollution. For example, they can result in some malformations in plants  decreasing the root and stem diameter, shortening, or a change in the color of  leaf and stem of plants and trees. Environmental pollution may give rise to diseases in human beings such as sensitivity of respiratory problems, and even cancer.  According to the Siahkal 1:50000 map, in some regions such as : Paeen gavaber, Jeer gavaber, up and down  Zarkooti,  some elements like Mn, Co, Ni and Pb, show high concentrations than the standard values.

ارزانی، ن.، 1382- خاکشناسی، چاپ اول، انتشارات پیام نور، تهران، 151 صفحه.
بابازاده، و.، 1383- کانسارهای معدنی فلزی و غیرفلزی، ترجمه قدیرزاده، ا. و عاصم اصل، ر.، چاپ اول، ناشر مترجم، تبریز، 535 صفحه.
بوجاری، م.، گودرزی، ف.، 1379- بررسی اثر جایگزینی آب چاه منگنز بر تعدادی از شاخصهای بیوشیمیایی کارگران معدن منگنز، سومین همایش کشوری بهداشت محیط (10 تا 12 بهمن)، کتاب مجموعه مقالات، جلد دوم، صفحات 19-29.
پژمان، ل.، 1384- شناخت و پیدایش کانسارها و منابع معدنی از دیدگاه و مبانی ژئوشیمیایی، چاپ اول، نشر مهرگل، تهران، 442 صفحه.
حاجعلیلو، ب. و وثوق، ب.، 1388- زمینشناسی پزشکی، انتشارات دانشگاه پیام­نور، تهران، 255 صفحه.
شهاب­پور، ج.، 1384- زمینشناسی اقتصادی، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، 543 صفحه.
عباسنژاد، ا.، 1384- خاک­شناسی (برای زمین­شناسان)، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، 535 صفحه.
غضبان، ف.، 1381- زمینشناسی زیستمحیطی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 416 صفحه.
زائری، خ.، و مر، ف.، 1382- عناصر زمین، چاپ اول، (ترجمه کتاب کاکس، ا. پ.) انتشارات دانشگاه شیراز، 414 صفحه.
 
 
References
Atabey, E., 2005- Medical geology, Tmmob geology muhendisler odasi publisher, Anakara,194p
Bowman, Ch., Bobrowsky, P. & Selinus, O., 2003- Medical Geology, New relevance in the earth science, Vol 26, No 4, pp 270-278
Vernadsky, V., 1924- Geochemistry, published in Russia.
Yusta, I., Velasco, F. & Herrero, J. M.,1998- Anomaly Threshold Estimation and Data Normalization using E.D.A  statistics (Application to Lithogeochemical exploration in lower Cretaceous Zn-Pb carbonate hosted deposits), Applied geochemistry, Vol 13.