بررسی امکان استفاده از بوکسیت معادن شاه‌بلاغی و سرخ‌چشمه در فرایند تولید مجتمع آلومینای جاجرم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران

2 گروه مهندسی معدن، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 واحد تحقیق و توسعه، مجتمع آلومینای جاجرم، جاجرم، ایران

چکیده

معدن بوکسیت جاجرم به عنوان بزرگ‌ترین معدن بوکسیت شناخته شده در ایران با ذخیره بیش از 20 میلیون تن بوکسیت دیاسپوری در استان خراسان شمالی واقع شده است که توان تأمین خوراک کارخانه آلومینای جاجرم را برای یک دوره 20 ساله ندارد. در همین راستا به بررسی امکان استفاده از بوکسیت معادن شاه‌بلاغی در استان تهران و سرخ‌چشمه در استان خراسان شمالی پرداخته شد. در این پژوهش بوکسیت‌ها از نظر مسائل فرایندی تولید آلومینا مانند انحلال و ته‌نشینی گل سرخ مورد ارزیابی  قرار گرفتند. نتایج آزمایش‌های انجام شده نشان ‌داد که استفاده از این ذخایر به دلیل پایین بودن بازده انحلال و سرعت ته‌نشینی گل سرخ به تنهایی امکان‌پذیر نیست. از این رو متغیرهای دیگری نیز مانند دمای انحلال، درصد سنگ‌آهک افزوده و غلظت Na2Oc تحت کنترل و ارزیابی قرار گرفتند. آمیختگی 50-50 بوکسیت شاه‌بلاغی با جاجرم دارای بهترین نتیجه به همراه بالاترین بازده انحلال و کمترین تلفات آلومینا در گل سرخ بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studies on Processability of Iranian Bauxite Resources to Produce Alumina in Jajarm Alumina Beneficiation Plant

نویسندگان [English]

 • O. Gerayloo 1
 • S. H. Hosseini 2
 • J. Sarghaini 2
 • R. Salimi 3
1 Sama Technical and Vocational Training College, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Shahrood, Iran
2 Islamic Azad University, Tehran South Branch, Department of Mining Engineering, Tehran, Iran
3 Jajarm Alumina Complexes, Research and Development Section, Jajarm, Iran
چکیده [English]

Jajarm bauxite mine as a largest known bauxite ore reserves with more than twenty million tons of diasporic bauxite, located in the north of Khorasan province, Iran. This bauxite mine cannot provide the suitable feed for at least twenty tears. Therefore, the possibility of using other bauxite deposits such as Shah-Bolaghi bauxite mine in Tehran province and Sorkh-cheshmeh mine in the north of Khorasan province was investigated. These studies were carried out based on the dissolution and sedimentation velocity of red mud. The results show that using these deposits separately is not applicable, because of low dissolution and/or low sedimentation velocity of red mud. The other parameters such as dissolution temperature, the amount of lime and Na2Oc must be carefully controlled to have the better results.  Accordingly, a mixture of 50-50 Jajarm and Shah-Bolaghi bauxite ore has had the better performance with higher dissolution efficiency and also the lesser alumina amount in red mud.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bauxite
 • Alumina
 • Sedimentation velocity of red mud
 • dissolution efficiency
 • Jajarm Mine
 • Shah-Bolaghi Mine
 • Sorkh-Cheshmeh Mine
کتابنگاری
وزارت صنایع و معادن، 1375- طرح تجهیز معدن و احداث کارخانه تولید آلومینا از بوکسیت،  " متن آموزش فرآیند " فصل پنجم.
References
Davodi, M. G. & Heidar, M. R., 2002 - Characterization of alborz, zagros and central iranian plateau bauxite for tube digestion processing, 9th International Congress of ICSOBA, Vienna
Guoyao, G. & Longzhang, W., 2001 - Improvements on digestion in bayer process, Light metal , Proceedings of Sessions, TMS Annual Meeting, Pennsylvania
Kelly, R., Edwards, R., Debore, D. & McIntosh, P., 2002 - New technology for digestion of bauxites, Light Metal
Papanastassiou, D., Csoke, B. & Solymar, K., 2002 - Improved Preparation of the Greek Diasporic Bauxite for Bayer Process, Light Metal, p.67
Zhonglin, Y. & Songqing, G., 2001- The Influence of Lime Addition on Scaling Rate Preheating of Diasporic Bauxite Slurry, Light Metal, p.139