تفسیر و کاربرد اکتشافی داده های تجزیهEnzyme LeachSM در کانسار چند‌فلزی آی قلعه سی، جنوب خاوری تکاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 بخش اکتشاف، شرکت معدنکاران انگوران، زنجان، ایران

چکیده

کانسار چند‌‌فلزی(Poly metallic) آی­قلعه­سی در 30 کیلومتری جنوب­خاوری تکاب و در زون ساختاری ارومیه- دختر قرار گرفته است. برای انجام تجزیه Enzyme LeachSM در این کانسار، 723 نمونه از افق B خاک برداشت و بر پایه نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها، شش ناهنجاری اکسیداسیونی A-F مشخص شد. پنج­ محدوده ناهنجاری­ به‌عنوان اهداف حفاری مشخص شده­اند، در صورتی­که ناهنجاری C برای حفاری مناسب نبوده، زیرا توده­ای مدفون بدون غنی­شدگی روی است. ناهنجاری­های B، D و E دارای مقادیر بالای روی هستند. علت بالابودن روی در ناهنجاری D، برونزدهای کانی­سازی روی و وجود باطله­های معدنی در سطح است. به نظر می­رسد ناهنجاری­های B و E بر روی مناطق کانی‌سازی­شده مدفون (در ژرفای کم) قرار گرفته­اند. ناهنجاری­های A، C و F دارای مقدار بسیار کمی روی هستند. ناهنجاری A ممکن است بر روی یک زون پنهان کانی­سازی روی قرار گرفته ­باشد که در ژرفای زیادی مدفون شده­ است، به همین دلیل یکی از اولویت­های حفاری است. ناهنجاری F برای حفاری مناسب نیست، زیرا به نظر می­رسد که این زون کانی­سازی بسیار باریک باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interpretation and Exploratory Application of Enzyme LeachSMData Analysis at AyQalesi Polymetal Deposit, Southeast of Takab

نویسندگان [English]

  • M. Shirkhani 1
  • Majid Ghaderi 1
  • N. Rashidnejad-Omran 1
  • R. Mohammadi-Niaei 2
1 Department of Geology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Exploration Department, Madankaran Angouran Company, Zanjan, Iran
چکیده [English]

AyQalesi polymetal deposit is located 30 km southeast of Takab in Orumieh-Dokhtar structural zone. For Enzyme LeachSM analysis at the deposit, 723 samples were collected from B-horizon soils. Based on the analytical results and data interpretation, six oxidation anomalies, A through F, have been defined. Five of these are recommended as drill targets while one, anomaly C, is not recommended for drilling because it appears to represent a buried intrusion without significant Zn enrichment. Anomalies B, D and E have very high Zn values. For anomaly D, this is because of outcropping Zn mineralization and the presence of mine waste at surface. Anomalies B and E may occur above shallowly buried mineralized zones. Anomalies A, C and F contain much less Zn. Anomaly A may overlie a concealed zone of Zn mineralization that could be buried to a substantial depth. Anomaly F is not recommended for drilling because it appears to be a quite narrow mineralized zone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enzyme Leach
  • Oxidation anomaly
  • AyQalesi
  • Takab
حیدری، ا.، 1376- گزارش بررسی اولیه توان معدنی در محدوده عرب­شاه- آی­قلعه­سی (تکاب)، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
شیرخانی، م.، قادری، م.، رشیدنژاد، ن. و محمدی­نیایی، ر.، 1385- تفسیر و کاربرد اکتشافی داده­های آنالیز Enzyme LeachSM در کانسار پلی­متال­ آی­قلعه­سی (جنوب­شرق تکاب)، بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین.
کوزه­کنانی، ف.، خوشبو، ا.، عطائی پیرکوهی، ع.، 1368- بازدید از معادن سرب و روی زه­آباد، آی­قلعه­سی، علم‌کندی، پشتوک و انگوران، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 
References
ALS-Chemex, 2002- The regolith, backgrounds, anomalies and partial leachs, Issue 1, available on: www.alschemex.com.
Clark, J. R., 1993- Enzyme-induced leaching of B-horizon soils for mineral exploration in areas of glacial overburden. Trans. Inst. Min. Metal. (Sect. B: Appl. Earth Sci.), v. 102, p. B19-B29.
Clark, J. R., 1997- Concepts and models for interpretation of Enzyme LeachSM data for mineral and petroleum exploration. in: Enzyme LeachSM models, sampling protocol & case histories, Activation Laboratories Ltd., Ancaster, Ontario, p. 1-62.
Clark, J. R., and Hill, G. T., 2000- Structural control of oxidation anomalies above buried mineral bodies, in Cluer, J.K., Price, J.G., Struhsacker, E. M., Hardyman, R.F., and Morris, C.L., eds., Geology and ore deposits.
Clark, J. R., Tompkins, R., and Hill, GJ. S., 2000- Geochemical soil anomalies associated with hydrocarbon reservoirs located deep within the subsurface. Geo Canada 2000 Symposium, Geol. Assoc. Can., Edmonton, May 2000.
Eccles, 1998- Ashton Mining Ltd. Kay, Ector and Gareth Diamond Pipes, Merlin area, Northern Territory, Australia, Alberta Geol. Survey, OFR. 1998-01. available on: Activation Laboratories web site: www.enzymeleach.com.
Gale, G. H., Pawliw, P. and Hill, G. T., 2004 - Enzyme Leach and Terrasol Leach studies of soil at the MacLellan Au-Ag deposit, Lynn Lake, Manitoba; in Report of Activities 2004, Manitoba Industry, Economic Development and Mines, Manitoba Geological Survey, p. 92-103.
Hill, G.T., 2002- Interpretation of Enzyme LeachSM data for the WGM/IZMDC Angouran project, Ay Qalasi Grid 1 soil survey, 16 p.
Rollinson, R.H., 1993- Using Geochemical Data: Evaluation, Presentation, Interpretation, 352 pp.
Williams, T.M., 2002- Application of Enzyme Leach soil analysis for epithermal gold exploration in the Andes of Ecuador, Applied Geochemistry, v. 17, no. 4, p. 367-385.