نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

         با توجه به اینکه  مقدار قابل توجهی از آب شیرین ایران از منابع یخچال­ها و برف­چال‌های طبیعی تأمین می‌شوند، بنابراین مطالعه و حفاظت از این منابع ضروری به نظر می‌رسد. این مطالعه شامل برآورد پارامترهای مختلف یخچالی نظیر بیشترین و کمترین ارتفاع، مساحت و محیط، موقعیت خط برف و... است. با توجه به مشکلات مطالعه مستقیم این مناطق از نظرهزینه و سختی کار، استفاده از فناوری سنجش از دور جهت مطالعه و بررسی آنها بسیار کارا  و مفید است. استفاده از الگوریتم‌های مختلف سنجش از دور ماهواره­ای برای آشکارسازی مناطق یخچالی و همچنین محاسبه پارامترهای مهم یخچالی از این جمله‌اند.
برای رسیدن به این هدف، باید قابلیت تصاویر ماهواره­ای از نظر قدرت تفکیک مکانی، طیفی و رادیومتری برای مطالعه دقیق یخچال­های طبیعی ایران را بررسی و ارزیابی کرد.
در این تحقیق، به منظور بررسی یخچال طبیعی علم چال، تصاویر ماهواره­ای با قدرت تفکیک مختلف بررسی شدند و پارامترهای یخچالی به کمک تصاویر ماهواره­ای انتخاب شده مطالعه و شناسایی شدند تا تصاویر ماهواره­ای بهینه که برآورد کننده دقت مطالعات یخچال­های طبیعی ایران باشند، مشخص شوند. همچنین قابلیت­های مدل ارتفاعی رقومی(DEM)  در ترکیب با تصاویر ماهواره­ای به­منظور استخراج پارامترهای هندسی یخچال از قبیل وضعیت توپوگرافی کاسه یخگیر، ارتفاع حد بالا و پایین کاسه یخگیر، وضعیت توپوگرافی منطقه و حوضه آبریز و... مورد ارزیابی قرار گرفت.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation on Alam Chal Glacier Using Satellite Images

نویسندگان [English]

  • M. J. Valadan Zouj
  • Y. Rezaei
  • F. Vaziri
  • M.R. Mobasheri

K.N.Toosi University of Technology (KNTU),Tehran,Iran.

چکیده [English]

A considerable portion of potable water in Iran is supplied by natural glaciers, and then the study and protection of these resources are a necessity. This investigation includes the assessment of glacier parameters such as maximum and minimum altitude, area and perimeter, position of snow line and etc. Since direct measurement of these parameters in the field is time consuming and expensive, therefore, some techniques such as remote sensing seem to be more useful and plausible.  In this regards, one can deploy different algorithms for detection of the glacier region as well as calculation of relevant important parameters.
To achieve this goal, the resolution of satellite images in spatial, spectral and radiometric aspects should be studied and assessed.  In this research, satellite images with different resolutions have been used to study the Alam Chal Glacier. Using different satellite images, the glacier parameters have been identified and studied and the most appropriate images which can provide the necessary precision for this task were identified.
Also the potentiality of DEM (Digital Elevation Model) in combination with satellite images in order to obtain the glacier geometric elements such as the topography of cirque, maximum and minimum height, the topography of the district and watershed, has been investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glacier
  • Remote Sensing
  • Classification
  • interpretation

رضایی، ی.، 1383- بررسی یخچال طبیعی زردکوه بختیاری با استفاده از تصاویر ماهواره­ای و GIS، پایان نامه کارشناسی ارشد

عزیزی،ع.، 1364- علم کوه ( منطقه تخت سلیمان)

 وزیری،ف.، 1379- هیدرولوژی کاربردی در ایران، کتاب دوم(شناخت آب‌های سطحی در ایران) شناسایی مقدماتی یخچال‌های طبیعی

یمانی، م.،1381-  ژئوموفولوژی یخچال‌های علم‌چال، مجله پژوهش­های جغرافیایی، شماره 42

References

Bayr, K. J., Hall, D. K. & Kovalick, W. M.,1994 - Observations on glaciers in the eastern Austrian Alps using satellite data, International Journal of Remote Sensing, 15, 1733 – 1742

Civil NIIRS, 1996- Prepared By the Imagery Resolution Assessments and Reporting Standards (IRARS) Committee, 1996

GLIMS algorithm working group, GLIMS algorithm document,2002

Kääb, Huggel, C.,  Paul, F.,  Wessels, R.,  Raup, B. , Kieffer, H. & Kargel, J. (in press): Glacier Monitoring from ASTER Imagery: Accuracy and Applications. EARSeL Proceedings. LIS-SIG Workshop. Berne, March 11-13, 2002

Paul, F., Kääb, A., Maisch, M., Kellenberger, T. & Haeberli, W., 2002- The new remote-sensing-derived Swiss glacier inventory: I. Methods. Annals of Glaciology. 34. 355-361