سنگ شناسی
گابروهای آلکالن شبه جزایر اقیانوسی چشمه قصابان همدان، ژوراسیک میانی: شواهد مدل فرورانش تیغه میان اقیانوسی در حاشیه فعال تتیس جوان، پهنه سنندج- سیرجان

فتح اله مصوری؛ رضا زارعی سهامیه؛ عادل ساکی؛ امیرعلی طباخ شعبانی؛ احمد احمدی خلجی

دوره 29، شماره 115 ، خرداد 1399، ، صفحه 277-288

https://doi.org/10.22071/gsj.2018.139865.1506

چکیده
  سنگ های دگرگونه پهنه سنندچ-سیرجان (SSZ) در باختر همدان، ناحیه چشمه قصابان تحت نفوذ اولیوین گابروها و گابروهای ژوراسیک میانی قرار گرفته است. این سنگ ها با گرایش آلکالن شامل اولیوین، کلینوپیروکسن، پلاژیوکلاز، فلوگوپیت، آمفیبول قهوه ای، و بیوتیت می باشد که از ذوب بخشی یک منشاء پریدوتیتیدر میدان پایداری گارنت، اشتقاق یافته است. غنی شدگیLREE ...  بیشتر

بررسی ترکیب شیمیایی و شرایط P-T تشکیل دیوپسید، گارنت و کانی‎های همراه در هورنفلس‎های کالک- سیلیکات در هاله دگرگونی الوند، همدان، باختر ایران

هاله قربانی؛ محسن مؤذن؛ عادل ساکی

دوره 26، شماره 101 ، آذر 1395، ، صفحه 139-146

https://doi.org/10.22071/gsj.2017.41049

چکیده
  هورنفلس‌های کالک- سیلیکات همدان حاصل گرمای باتولیت الوند روی سنگ‌های آهکی بوده است. مجموعه کانی‌های دگرگونی در این سنگ‌ها عبارت است از وزوویانیت + گارنت + کلینوپیروکسن + ترمولیت/ اکتینولیت + کوارتز + کلسیت ± اپیدوت. سنگ‌های مورد مطالعه طی دو مرحله دگرگونی پیشرونده و پسرونده تشکیل  شده‌اند. ترکیب شیمیایی کانی‌های کلینوپیروکسن ...  بیشتر

مقایسه اکتیویته سیال‌ها در سنگ های رسی و کربناتی دگرگون‌شده چشین در هاله مجاورتی باتولیت الوند، همدان

عادل ساکی؛ علی‌اکبر بهاری فر

دوره 22، شماره 87 ، خرداد 1392، ، صفحه 25-34

https://doi.org/10.22071/gsj.2013.53827

چکیده
  روابط صحرایی و  سنگ‌نگاری نشان می­دهد که سنگ­های رسی و کربناتی دگرگون‌شده منطقه همدان در باختر ایران، تحت تأثیر یک دگرگونی چند مرحله­ای قرار گرفته­اند.  نفوذ باتولیت الوند (با سن ژوراسیک) در سنگ­های میزبان رسی و کربناتی باعث شکل­گیری سنگ­های دگرگونی مجاورتی متفاوتی در محدوده  چشین شده است که عبارتند از هورنفلس­های ...  بیشتر

واکنش‌های متداول ذوب و مشخصة آنها در سنگ‌های رسی دگرگون-شده هاله الوند، همدان

عادل ساکی؛ علی اکبر بهاری فر

دوره 21، شماره 82 ، اسفند 1390، ، صفحه 165-172

https://doi.org/10.22071/gsj.2011.54452

چکیده
  نفوذ کمپلکس الوند در سنگ­های رسی دگرگون‌شده میزبان (شیست‌ها) سبب ایجاد هورنفلس­های رسی و میگماتیت­های آناتکسی در هاله دگرگونی توده شده است. پدیدة ذوب‌بخشی در هاله همبری الوند، فقط در سنگ­های  با ترکیب رسی رخ داده است. وجود کانی­های اسپینل-کوارتز و حضور ارتوپیروکسن در این سنگ­ها، مشخصه گذر از شرایط رخساره آمفیبولیت به ...  بیشتر

تعیین شرایط دما و فشار کمپلکس دگرگونی ماه‌نشان، شمال باختر ایران

عادل ساکی؛ محسن مؤذن؛ منصور مجتهدی؛ رولند اوبرهانسلی

دوره 17، شماره 68 ، شهریور 1387، ، صفحه 80-93

https://doi.org/10.22071/gsj.2009.57848

چکیده
  کمپلکس ماه‌نشان در شمال‌باختر ایران تحت تأثیر دگرگونی  ناحیه‌ای و همبری قرار گرفته است.  ریز ساخت‌ها،  سیماهای سنگ‌نگاری و روابط صحرایی نشان می‌دهد که کمپلکس دگرگونی ماه‌نشان،  چهار فاز دگرگونیM1  تاM4  و دست‌کم دو فاز( D1و D2) دگرشکلی را تجربه کرده است. دگرگونی فازM1  تحت تأثیر دگرگونی فاز  M2 قرار گرفته است. دگرگونی ...  بیشتر