توزیع آهنگ‌لغزش در سامانه گسل های فعال منطقه برخورد مایل صفحه های عربستان و اوراسیا بر اساس روش المان های مرزی

اصغر راست‌بود؛ بهزاد وثوقی

دوره 22، شماره 85 ، آذر 1391، ، صفحه 15-26

https://doi.org/10.22071/gsj.2012.54017

چکیده
  در این نوشتار به منظور بررسی میدان سرعت حاصل از پردازش مشاهدات GPS در منطقه برخورد مایل صفحه­های زمین­ساختی عربستان و اوراسیا، از مفاهیم مکانیک شکست و مدل‌سازی جداشدگی استفاده شده است. بدین­منظور نخست گسل­های فعال عمده در محدوده منطقه مورد مطالعه، انتخاب و سپس با اعمال شرایط مرزی مناسب آهنگ لغزش امتدادلغز بین گسل­ها با استفاده ...  بیشتر

مطالعه سهم حرکات صفحات زمین‌ساختی منطقه خاورمیانه در تولید میدان سرعت GPS شبکه غیردائم ژئودینامیک سراسری ایران

بهزاد وثوقی؛ اصغر راست‌بود

دوره 21، شماره 84 ، شهریور 1391، ، صفحه 15-24

https://doi.org/10.22071/gsj.2012.53949

چکیده
  در این پژوهش، نقش حرکت صفحات زمین‌ساختی و گسلش­های مختلف موجود در منطقه خاورمیانه بر روی داده­های ژئودتیک (میدان سرعت GPS) مورد بررسی قرار گرفته است و هدف آن بررسی سهم این حرکات در تولید میدان سرعت GPS شبکه غیردائم ژئودینامیک سراسری در محدوده کشور ایران با استفاده از مفاهیم مکانیک شکست و مدل­سازی جداشدگی است. برای این منظور، اطلاعات ...  بیشتر

کنترل فرونشست دشت مشهد و نیشابور بر مبنای روش تجزیه و تحلیل تغییر انحنابا استفاده از میدان جابه‌جایی حاصل از مشاهدات GPS

یزدان عامریان؛ بهزاد وثوقی

دوره 21، شماره 82 ، اسفند 1390، ، صفحه 133-138

https://doi.org/10.22071/gsj.2011.54449

چکیده
  مدل‌سازی هندسی تغییرشکل رویه زمین با استفاده از معیارهای متفاوتی مانند تنسور تغییر شکل نوع اول (تنسور تغییر متریک یا همان تنسور کرنش)، تنسور دوران خطی و تنسور تغییر شکل نوع دوم (تنسور تغییر انحنا) با منابع گوناگون اطلاعاتی (GPS, DORIS, SLR, VLBI, Levelling) انجام می‌شود. در این پژوهش تنسور تغییر انحنا و کمیت‌های ناوردای حاصل از آن، تغییر انحنای ...  بیشتر

مطالعه رفتار مکانیکی سنگ‌کره در منطقه زاگرس با استفاده از مدل‌سازی عددی سه‌بعدی مکانیکی

حمیدرضا نانکلی؛ بهزاد وثوقی؛ فرهاد ثبوتی؛ خالد حسامی؛ مرتضی طالبیان

دوره 19، شماره 73 ، آذر 1388، ، صفحه 164-176

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.57220

چکیده
  مطالعه رفتار  سنگ‌کره(سنگ‌کره) به عنوان یک لایه مکانیکی قوی که شامل پوسته و گوشته بالایی است از جمله مباحث روز علوم ژئودینامیک است. در این مقاله با استفاده از مدل‌سازی عددی سه بعدی به روش المان محدود و استفاده از یک ریولوژی ویسکوز وابسته به دما (خزشی) در دو حالت مرطوب و خشک رفتار مکانیکی سنگ‌کره در زاگرس با استفاده از دو ژئوترم گرم ...  بیشتر

بررسی اثر فاصله ایستگاه‌های GPS از خط گسل در دقت برآورد پارامترهای مکانیکی یک گسل

لیلا کریمی دهکردی؛ بهزاد وثوقی؛ یحیی جمور

دوره 18، شماره 71 ، خرداد 1388، ، صفحه 155-159

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.57005

چکیده
  در این مقاله، یک شبکه GPS برای مطالعه پارامترهای مکانیکی گسل طراحی می‌شود. الگوی کشسان مورد استفاده، تابعی از پارامترهای مکانیکی گسل واقع در یک محیط کشسان و همگن است. پارامترهای مورد نظر عمق قفل شدگی و سرعت لغزش گسل است.  با ذکر چند نمونه عددی، اثر فاصله ایستگاه‌های شبکه از خط گسل بر دقت برآورد پارامترهای فوق بررسی شده‌است. نتایج ...  بیشتر