نویسنده = ایمان منصف
تعداد مقالات: 3
1. ژئوشیمی و پتروژنز توالی آتشفشانی منطقه ارزوییه (جنوب ایران)

دوره 21، شماره 82، زمستان 1390، صفحه 65-76

10.22071/gsj.2011.54442

ایمان منصف؛ محمد رهگشای؛ محمد هاشم امامی


2. ژئوشیمی و محیط تشکیل سری‌های سنگی مافیک در کمربند افیولیتی بلورد-بافت

دوره 18، شماره 72، تابستان 1388، صفحه 155-160

10.22071/gsj.2010.57163

هادی شفائی مقدم؛ محمد رهگشای؛ هوبرت وایت چرچ؛ ایمان منصف؛ اعظم سلطان محمدی


3. تکامل ریزساختاری سنگ‌کره گوشته‌ای افیولیتهای دگرگونی خوی، شمال باختر ایران

دوره 16، شماره 63، بهار 1386، صفحه 2-17

10.22071/gsj.2008.58272

محمد رهگشای؛ ایمان منصف؛ هادی شفائی مقدم؛ محمد محجل