ارزیابی توان هیدروکربن زایی سازند گدوان در میدان پارس جنوبی با استفاده از روش ∆LogR

محمد علی اولادزاد عباس‌آبادی؛ بهرام موحد

دوره 21، شماره 83 ، خرداد 1391، ، صفحه 167-174

https://doi.org/10.22071/gsj.2012.54540

چکیده
    امروزه، ارزیابی توان هیدروکربن­زایی سازندها با استفاده از روش ∆logR (روشی براساس جدایی بین نمودارهای درون‌چاهی تخلخل(DT / CNL / RHOB) ) و نمودار درون‎چاهی مقاومت­ ویژه (RT)به‌عنوان روشی مناسب در بسیاری از چاه­های هیدروکربنی در جهان به کار برده می­شود. آغاز این روش­ها که در سال­های 1980 مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت براساس تأثیرات ...  بیشتر