مطالعه و بررسی جمجمه و فک بالایی Hipparion primigenium در شمال باختر ایران

امیرحسین کوکبی نژاد؛ زین العابدین پورابریشمی؛ خسرو خسروتهرانی

دوره 18، شماره 72 ، شهریور 1388، ، صفحه 135-138

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.57157

چکیده
  یکی از گونه­های هیپاریون که دارای ویژگی‌های کاملی در جمجمه و فک بالایی بوده و به همراه دندان‌ها در طی حفاری‌های انجام شده استخراج شد، هیپاریون پریمیژنیوم است از آنجا ‌که از این گونه تنها یک نمونه کامل (البته بدون فک زیرین) در دنیا به‌دست آمده، نمونه یافت شده را که دارای ویژگی‌های خاص گونه­ای است، می­توان هوموتایپ (Homeotype) گونه ...  بیشتر

بررسی زمین‌شناختی توده‌های نفوذی عمده البرز‌ مرکزی

محمد ولی ولی‌زاده؛ حمیدرضا عبدالهی؛ محمود صادقیان

دوره 17، شماره 67 ، خرداد 1387، ، صفحه 182-197

https://doi.org/10.22071/gsj.2009.57829

چکیده
  توده‌های نفوذی البرز مرکزی با پراکندگیهای خاص، به شکل سیل، لوپولیت، فاکولیت، استوک و پلاگ در درون سنگهای آذر‌آواری سازند کرج و معادل آن جای گرفته‌اند. توده‌های مذکور از نظر سنی به بعد از ائوسن پسین تعلق داشته و فاز کوهزایی معادل پیرنه، بستر مناسبی را برای تشکیل آنها ایجاد کرده است. با توجه به بررسی نتایج تجزیه شیمیایی نمونه‌هایی ...  بیشتر