بررسی کانی شناسی کانسار روی ـ سرب مهدی آباد یزدـ ایران مرکزی

محمود قاسمی؛ مرتضی مؤمن‌زاده؛ عبدالمجید یعقوب‌پور؛ امیرعباس میرشکرایی

دوره 19، شماره 73 ، آذر 1388، ، صفحه 89-98

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.57204

چکیده
  کانسار روی­‌ـ سرب مهدی­آباد یکی از کانسارهای معروف سرب و روی در ایران است که در 110 کیلومتری جنوب خاوری یزد، ناحیه ایران مرکزی قرار می­گیرد. سنگ میزبان کانسار، سنگ­های کربناتی کرتاسه­زیرین، شامل سه سازند سنگستان، تفت و آبکوه می­باشد. سازند سنگستان به طور عمده از شیل و سیلتستون با میان لایه‌های کالک آرنایت تشکیل شده است. ...  بیشتر