هندسه و جنبش ‏شناسی گسل عطاری در جنوب خاور البرز مرکزی

امیر نعیمی؛ محمدرضا قاسمی؛ محمدرضا شیخ‎الاسلامی؛ ابوالفضل حاجی‎حسینی

دوره 27، شماره 108 ، شهریور 1397، ، صفحه 213-222

https://doi.org/10.22071/gsj.2018.68818

چکیده
  گسل عطاری گسلی مورب‎لغز است که طول نقشه‌برداری شده آن در حدود 20 کیلومتر و ادامه شمال خاوری و جنوب باختری آن پوشیده است. با این حال در شمال کویر چاه جام گسلی شکل گرفته است که می‎توان آن را ادامه شمال خاوری گسل عطاری دانست. بررسی تصاویر ماهواره‏ای نشان می‎دهد که سامانه گسلی میامی به طرف جنوب باختر تا شمال کویر چاه جام تداوم دارد. ...  بیشتر