سنگ‌شناسی گدازه‌های زیردریایی منطقه حیران در شمال خاور اردبیل به عنوان مطالعه موردی از نوار باز شدگی حاشیه جنوبی دریای خزر

یوسف وثیق؛ علی درویش‌زاده؛ منصور وثوقی عابدینی؛ محمدهاشم امامی

دوره 24، شماره 93 ، آذر 1393، ، صفحه 93-104

https://doi.org/10.22071/gsj.2014.43536

چکیده
  منطقه حیران در شمال خاور اردبیل و جنوب باختر دریای خزر واقع شده است. شواهد صحرایی نشان‌دهنده فعالیت‌های آتشفشانی زیردریایی در این منطقه است. ترکیب کلی این سنگ‌ها، بازالتی بوده و برونزدهایی از گدازه‌های بالشی (پیلولاوا)، منشور، دایک و روانه‌های گدازه‌ای در نقاط متعدد نشان‌دهنده وجود آثار پوسته اقیانوسی در این منطقه است. مطالعات ...  بیشتر

سنگ‌زایی سنگ‌های قلیایی جنوب املش در جنوب دریای خزر، شمال ایران

فاطمه زعیم نیا؛ علی کنعانیان؛ مژگان صلواتی

دوره 20، شماره 78 ، اسفند 1389، ، صفحه 69-78

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.54599

چکیده
  سنگ‌های قلیایی جنوب شهرستان املش، استان گیلان، به صورت توده‌های کوچک و پراکنده در داخل مجموعه سنگ‌های منسوب به کرتاسه در جنوب دریای خزر قرار دارند و  از لحاظ تقسیمات زمین­شناسی ایران در زون گرگان- رشت واقع شده‌اند. این گروه از سنگ‌ها شامل حجم بزرگی از بازالت‌هایی با ریخت‌شناسی بالشی و گابروهای ریز تا درشت دانه‌ همگن هستند. ...  بیشتر

ارزیابی توان فرسایش پذیری و رسوب‌گذاری در محدوده بندر‌انزلی

علی ارومیه‌ای؛ افشین کریم‌خانی

دوره 18، شماره 69 ، آذر 1387، ، صفحه 44-55

https://doi.org/10.22071/gsj.2009.57537

چکیده
       فرسایش و رسوب‌گذاری پدیده‌هایی طبیعی هستند که تغییرات پیوسته‌ای در سطح زمین به وجود می‌آورند. این تغییرات می‌تواند مسائلی در راه توسعه و گسترش فعالیت‌های عمرانی در مناطق ساحلی از جمله ناحیه بندرانزلی موجب شود. بنابراین به منظور ارزیابی توان فرسایش پذیری منطقه عوامل اصلی مؤثر شناسایی شدند و بر اساس استفاده از روش ...  بیشتر