فروشویی میکروبی کانسنگ معدن سرب و روی انگوران به‌وسیله باکتری‌های مزوفیل بومی مخلوط اسیددوست جداسازی شده از خاک و پساب

زهره برومند؛ سینا قصاع؛ مرضیه مرادیان؛ هادی عبدالهی؛ غلامرضا فتح‌آبادی؛ کیان فخر‌مقدم

دوره 25، شماره 97 ، آذر 1394، ، صفحه 3-10

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.41347

چکیده
  در این پژوهش فروشویی میکروبی مخلوط کانسنگ سولفیدی و کربناتی سرب و روی انگوران به‎وسیله ترکیب باکتری‌های مزوفیل جداسازی شده از خاک و پساب این معدن، مورد مطالعه قرار گرفت. هدف از انجام این پژوهش تعیین تأثیر درصد جامد،pH  اولیه محیط کشت و مقدار آهن دوظرفیتی در طی فرایند فروشویی میکروبی روی و سرب بود. افزون بر این تغییرات اسیدیته و ...  بیشتر

بررسی فروشویی کانسنگ اکسیدی مس با استفاده از روش‌های زیست‌سازگار

محمدامین شعبانی؛ مهدی ایران ن‍‍ژاد؛ امیررضا آزادمهر

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست ، خرداد 1394، ، صفحه 253-260

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42216

چکیده
  روش معمول برای فروشویی کانسنگ اکسیدی مس، فروشویی با استفاده از اسید سولفوریک است. با توجه به اثرات نامطلوب اسید سولفوریک بر محیط‌ زیست، استفاده از روش‌های جایگزین و سازگار با محیط ‌زیست ضروری است. دو روش فروشویی زیستی و فروشویی با اسید سیتریک به عنوان روش‌های سازگار با محیط ‌زیست در این پژوهش مطالعه شده است. کانسنگ مورد استفاده، ...  بیشتر