مطالعات رخساره‌شناسی آتشفشان بیدخوان (استان کرمان)

شهرام خلیلی مبرهن؛ حمید احمدی پور

دوره 24، 95- سنگ و کانی ، خرداد 1394، ، صفحه 111-122

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42388

چکیده
  آتشفشان بیدخوان در استان کرمان و کمربند ولکانو- پلوتونیک ارومیه - دختر واقع و ساختمان آن شامل تناوبی از گدازه‌ها و مواد آذرآواری مختلف است. این آتشفشان از نظر سنی نسبتاً جوان (میوسن تا پلیوسن) است و ساختاری تا حدودی سالم دارد، به طوری که هدف مناسبی برای مطالعات رخساره‌شناسی به شمار می‌رود. بر اساس مطالعات رخساره‌ای، می‌توان ساختمان ...  بیشتر

بررسی ارتباط شاخص خطوارگی و منشأ دگرسانی‌ها در کالدراهای مساحیم و بیدخوان

سیدحسام الدین معین زاده

دوره 24، 94- سنگ و کانی ، اسفند 1393، ، صفحه 197-208

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42915

چکیده
  در محاسبه شدت گسلش یک منطقه می‌توان عوامل مختلفی را در نظر گرفت. شاخص خطوارگی تابعی از طول، تعداد و تقاطع گسل‌ها در واحد سطح است و روشی مناسب در جهت کمّی سازی داده‌های ساختاری به حساب می‌آید. به طور طبیعی اغلب دگرسانی‌ها ‌با گسل‌ها و شکستگی‌هایی که راه نفوذ سیالات را تسهیل می‌کنند ارتباط دارند. مقایسه موقعیت محدوده های با بیشترین ...  بیشتر