نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشجوی دوره دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زرند

4 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، دفتر نظارت و ارزیابی، تهران، ایران

10.22071/gsj.2022.309072.1943

چکیده

مطالعات چینه شناسی و دیرینه شناسی روی براکیوپودهای در ناحیه شعبجره – کرمان- سازند کت کوئیه انجام گردید. سکانس کاملی از تناوب رسوبات اردوویسین که در برخی افق ها دارای براکیوپود بودند، مورد مطالعه قرار گرفت. یکی از براکیوپودهای مطالعه شده کامل و سالم Martellia shabjerehansis می باشد که مطالعات اولترااستراکچر بر روی این گونه انجام گرفت. علت انتخاب این گونه وجود 28 صدف کامل سالم از این گونه بود که دو کفه آن به خوبی حفظ شدگی داشتند و تکامل سنی از نمونه جوان تا مسن را می توان در آن بررسی نمود. مطالعات میکروسکوپی پوسته بر روی این گونه توسط میکروسکوپ SEM دانشگاه میلان انجام گرفت. خلاصه این نتایج و دستاورد های نوین در این مقاله معرفی گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات