نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده زمین‌شناسی/ پردیس علوم/دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده زمین‌شناسی/ پردیس علوم/ دانشگاه تهران

4 دانشکده فیزیک و علوم زمین/ دانشگاه ریوکیوس، اوکیناوا/ژاپن

5 دانشکده فیزیک و علوم زمین/ دانشگاه ریوکیوس، اوکیناوا/ ژاپن

6 دانشکده منابع معدنی/ دانشگاه کلاستال،کلاستال/ زلرفلد، آلمان

10.22071/gsj.2022.301762.1930

چکیده

آنالیزهای ژئوشیمیایی سنگ کل و ایزوتوپ‌های Sr-Nd-Pb سنگ‌های نفوذی منطقه چادرملو، ارتباط با تاریخچه ماگمایی کوهزایی کادومین حاشیه شمالی گندوانا در طول پرکامبرین پایانی-اوایل پالئوزوییک را نشان می‌دهد. گرچه این آنالیزها نشان‌دهنده تشابهات ژئوشیمیایی از جمله کالک آلکالن بودن، غنی شدگی در عناصر لیتوفیل درشت‌یون مانند Rb، Ba، K و Cs، تهی‌شدگی عناصری مانند Nb، Ta، P، Ti و الگوهای عناصر خاکی کمیاب را از خود نشان می‌دهند اما داده‌های ایزوتوپی Sr-Nd سنگ‌های مورد مطالعه منطقه به‌وضوح گویای ناهم‌منشأ بودن نمونه‌های بازیک (گابرویی) و فلسیک (گرانیتی) می‌باشند به‌طوری‌که، این داده‌های Sr-Nd سنگ کل (8/1- 6/3-ɛNd(t)=) به همراه نسبت بالای (207Pb/206Pb)t در نشان دهنده یک مذاب مشتق شده از پوسته قاره‌ای برای گرانیتوئیدها و منشا گوشته‌ای برای گابروهاست. .سن‌های بدست آمده از این دو گروه سنگی نیز نشان می‌دهد که گابروها قدیمی‌تر از گرانیتوئیدها می‌باشند. رژیم زمین‌ساخت کششی به‌وسیله عقب‌نشینی یا دی‌لامیناسیون صفحات باعث ذوب مجدد سنگهای آذرین قدیمی مربوط به کمان و برهم‌کنش با پی‌سنگ قاره‌ای کامبرین شده و مذاب‌های گرانتیوئیدی منطقه مورد مطالعه را شکل می‌دهد. در الگوهای بهنجارشده عناصر خاکی کمیاب گابروها نسبت به کندریت‌ها، اختلاط ژئوشیمیایی و ایزوتوپی و افزایش نسبت‌های LREE/HREE به خوبی دیده می‌شوند که شواهدی بر ناهمگنی گوشته و برهم‌کنش با پی‌سنگ پالئوپروتروزوئیک است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات