نویسنده = حبیب رحیمی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین ضریب کیفیت امواج کدا در پهنه شمال باختری فلات ایران

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 271-280

10.22071/gsj.2016.40757

مجتبی نقوی؛ حبیب رحیمی؛ علی مرادی