نویسنده = محمود میرزایی
تعداد مقالات: 3
2. شناسایی ساختار زیر سطحی و شکستگی‌های دشت امان‎آباد در جنوب خاوری اراک با برگردان‌سازی داده‌های گرانی

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 85-100

10.22071/gsj.2015.41371

محمود میرزایی؛ لیلا سهیلی؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ اصغر تیموریان مطلق


3. مدل‌سازی وارون داده‌های مغناطیسی با استفاده از روش زیر فضا (Subspace Method)

دوره 19، شماره 75، بهار 1389، صفحه 165-174

10.22071/gsj.2010.55466

علی نجاتی کلاته؛ محمود میرزایی؛ ناصر گویا؛ ابراهیم شاهین